Na godinu dana zbog radova zatvara se cesta između Belog Manastira i Petlovca

Budući da započinju radovi na dionici ceste DC517 Beli Manastir-Petlovac za sav promet cesta će biti zatvorena godinu dana. Glavni razlog zatvaranja dionice je izgradnja koridora 5c te prateće infrastrukture.

Odnosno prema najavama HAK-a cesta bi trebala biti zatvorena u vremenskom razdoblju od 11.04.2019. do 03.04.2020. godine.

Jedini logički put za obilazak navedenih radova je smjer Beli Manastir-Šumarina-Luč-Petlovac i obrnuto. Što će uvelike otežati prometovanje obilaznim pravcima jer ti pravci nisu predviđeni za veliki protok vozila te nekim dijelovima se ne mogu mimoići vozila jer se radi o uskim ulicama.

U ovim trenucima cesta je još prohodna.

FOTO: HAK