10. kolovoza – Sveti Lovro

10. kolovoza slavi se u spomen na svetog Lovru koji je jedan od najpoznatijih svetaca.
Sveti Lovro živio je u 3. stoljeću u gradu Rimu i umro mučeničkom smrću, prema legendi, spržili su ga na rešetki, a svojim je mučiteljima tom prilikom hrabro rekao: „gotov sam s ove strane, okrenite me na drugu“. Lovrina najvažnija djelatnost bila je širenje kapucinskog reda u Srednjoj Europi.

Sveti Lovro u Hrvata

Prije 800 godina sagrađena je vrlo stara i poznata hrvatska župa Svetog Lovre koja se nalazi u starom hrvatskom gradu Požegi, preživjela je 150 -godišnju osmanlijsku i muslimansku vladavinu u 16. i 17.stoljeću. Treba reći, što je dosta nepoznato, da je grad Požega u to vrijeme bio sjedište Požeškog sandžaka i imao 14 džamija, a jedini očuvatelji vjere bili su franjevci koji su mogli ostati na području carstva.

Grad Petrinja ima zaštitnika svetog Lovru i baroknu crkvu iz 18. stoljeća. Crkva, koja je bila ponos grada Petrinje i dio uske gradske jezgre je potpuno srušena nakon okupacije Petrinje od Srba 1991. godine.

Katedrala u Trogiru je najpoznatija crkva svetog Lovre u Hrvatskoj, taj spomenik nulte kategorije je pod zaštitom UNESCO-a i spada u zaštićenu svjetsku baštinu. Izgrađena je na temeljima stare bazilike koja je bila uništena u vrijeme napada Saracena 1123. godine, te je građena u periodu od 4. stoljeća.

1240. godine Portal majstora Radovana, ulaz u katedralu Svetog Lovre izgrađen je unikatan spomenik i umjetničko djelo iz dalmatinske srednjovjekovne umjetnosti. Jedan je od najvažnijih spomenika hrvatske povijesti.