Nakon dva mjeseca stanke održana sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira

Danas je održana 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira poštujući sve propisane mjere vezano uz epidemiju koronavirusa. Na ovoj sjednici iznio se prijedlog Odluke o otpisu potraživanja po osnovi najamnine za stanove u vlasništvu Grada, također je na sjednici bila tema Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu, strategija korištenja gradske imovine za idućih 6 godina, otvorenje nove jasličke skupine u sklopu Dječjeg vrtića ”Cvrčak” i slično.

U Gradu se već nekoliko godina provlači problem dugovanja korisnika Stanouprave te će ti isti dugovi biti otpisani. U pitanju je nemogućnost plaćanja u proteklih nekoliko godina te su dugovi otišli u zastaru. Kako saznajemo od gradonačelnika Tomislava Roba da je  prema procjenama u pitanju oko 150.000 kuna potraživanja koja će zbog dugotrajne nemogućnosti uplate biti otpisana. Kaže kako su u pitanju većinom socijalni slučajevi i građani koji žive u stanovima različitih socijalnih kategorija te ih jednostavno nisu plaćali. Radi se i o nekim objektima koji su porušeni.

Po pitanju proračuna za 2019. godinu na proteklim vijećima pojavljivala se negativna bilanca koja se sada svodi na manje iznose te će se od tog novca moći više povlačiti za ono što je već odrađeno. ”Posljedica Covida-19 u 2019. godini još nije bilo i iznimno sam zadovoljan izvršenjem, vidjeli ste da je tu lijep iznos proračuna koji se kreće od 80 milijuna kuna i to izvršenje sam i planirao, proveli smo sve one projekte koji smo planirali, imali smo određenih problema u dinamici. Ponosan sam na ovo izvršenje. Planovi su bili u proteklim godinama od 130 milijuna kuna pa do 92 milijuna kuna veliki, ali nažalost neke stvari se u jednoj godini mogu započeti, ali ne i povući i naplatiti.” – komentirao je gradonačelnik Rob.

Jedna od izrazito pozitivnih tema na ovoj sjednici Vijeća bilo je proširenje Dječjeg vrtića ”Cvrčak” Beli Manastir. Naime u podružnici Vrtića u Šećerani biti će otvorena nova jaslička skupina te će se zaposliti dodatno dvije odgajateljice zbog većeg broja djece. Podružnica Vrtića u Šećerani smještena je u novi prostor u sklopu PEER centra te zbog infrastrukturne mogućnosti moguć je dodatak skupine.

POSLJEDICE KORONAKRIZE

Gradonačelnik Tomislav Rob oglasio se i po pitanju posljedica koronakrize na gospodarstvo i ekonomiju na području grada. Podsjetimo kako je u Belome Manastiru nije bilo zaraženih niti većih problema tijekom pandemije koronavirusa, no svakako kao i u ostatku svijeta ekonomija će osjetiti posljedice. Posljedice će se prvenstveno odraziti na prihode gradskog Proračuna, projekcije su napravljene i budućim rebalansom očekuje se rješavanje problema manjih poreznih prihoda bez zakidanja određenih organizacija. Gradonačelnik najavljuje kako će se ipak plasirati sredstva za udruge, ali da će se smanjiti iznosi na manifestacijama.

”Za sada prema nekim projekcijama gubitak je oko 5-6 milijuna kuna, trenutno, mijenjat će se kada  budemo vidjeli dinamiku prihoda, manjak ćemo morati pokriti iz trenutnih proračunskih stavki. Znači rezati se na određenim stavkama mora.” – komentirao je Rob.

Također, najavljuje kako će ubrzo biti predstavljene mjere za pomoć malim poduzetnicima koji su zbog ove krize bili zatvoreni te čije je poslovanje ugroženo. Točan prijedlog očekuje se na idućoj sjednici Gradskog vijeća te da će već u lipnju sredstva biti isplaćena.