6. Susret pjevača Duhovne glazbe u Baranji

foto: ilustracija; izvor: Centar za kulturu/Facebook

Centar za kulturu Grada Belog Manastira, Prijatelji sv. Martina i Župa sv. Martina
biskupa Beli Manastir organiziraju 6. Susret pjevača Duhovne glazbe u Baranji. Koncert se
održava povodom obilježavanja Ljetnog svetog Martina.

Koncert će se održati 2. srpnja (subota) u 20.00 sati u Župnoj crkvi sv. Martina biskupa Beli
Manastir.