Banke neće provoditi ovrhe, odgoda plaćanja kredita najmanje tri mjeseca

Hrvatska udruga banaka (HUB) izvijestila je u četvrtak da banke iduća tri mjeseca neće poduzimati mjere prisilne naplate duga te će razmatrati i odobravati zahtjeve za odgodom plaćanja kredita za građane i poduzetnike čiji je bonitet ozbiljno narušen uslijed posljedica epidemije koronavirusa.

“U ovom iznimno osjetljivom razdoblju banke u Hrvatskoj proaktivno su djelovale te iznijele niz prijedloga gospodarskih mjera kojima je cilj olakšati poslovanje i život građana Republike Hrvatske. Od ključne važnosti prilikom kreiranja optimalnih rješenja i mjera bila je suradnja banaka s predstavnicima Vlade RH, poslodavaca, HNB-a, HBOR-a i ostalih relevantnih institucija. Zajednički je interes zaštiti građane Republike Hrvatske te osigurati likvidnost poduzeća pogođenih epidemijom koronavirusa. Vjerujem kako će donesene mjere pružiti optimizam cijelom društvu te dokazati da zajedničkom suradnjom možemo odgovoriti na izazove koje nam donosi izvanredna situacija”, izjavio je direktor Hrvatske udruge banaka Zdenko Adrović.

Očekujemo da će Ministarstvo financija u što kraćem roku predložiti donošenje odgovarajućeg Zakona, koji će u potpunosti regulirati odgode raznih plaćanja za navedenih 90 dana. Također, važno je da Hrvatska narodna banka u što kraćem roku donese odgovarajući regulatorni okvir za primjenu istih mjera.

Slijedom navedenog, u nastavku donosimo pregled gospodarskih mjera koje se odnose na poslovanje banaka te su dogovorene u koordinaciji s predstavnicima Ministarstva financija i Hrvatske narodne banke s ciljem pomoći građanima i poduzećima u Hrvatskoj

1. U svrhu očuvanja financijske stabilnosti i likvidnosti čimbenika gospodarstva u Republici Hrvatskoj, kreditne institucije u svojim internim aktima usvojit će odluku prema kojoj neće poduzimati mjere prisilne naplate (ovrha, aktiviranje instrumenata osiguranja) radi naplate duga svojih dužnika (fizičkih i pravnih osoba) koji u tri mjeseca uzastopno počevši od travnja 2020. godine ne podmire tri rate/anuiteta svojih kreditnih obveza, pod uvjetom da time kao vjerovnici nisu dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na druge vjerovnike.

2. Kreditne institucije savjesno će i urgentno razmatrati i odobravati zahtjeve klijenata (građana i poduzetnika) za odgodom plaćanja na rok od najmanje tri mjeseca, a čiji je bonitet ozbiljno narušen u postojećim okolnostima uslijed gubitka ili smanjenja stalnih izvora prihoda, te u korist poduzetnika čiji je prihod bitno umanjen u odnosu na ukupan prihod u prethodnom razdoblju.

3. Kreditne institucije za vrijeme odgode plaćanja obračunavat će isključivo redovno ugovorene kamate bez dodatnih naknada.

4. Za uspjeh mjera koje se očekuju od kreditnih institucija bit će važno osigurati solidarnost drugih grupa vjerovnika, kako bi se osigurala pomoć građanima i poduzetnicima koji su u postojećim okolnostima doista ekonomski pogođeni.

Banke će započeti s tehničkom pripremom poslovanja i primjenom navedenih mjera danas, 19. ožujka 2020. godine.

U ovom trenutku banke rade na implementaciji raznih rješenja koje je potrebno uskladiti sa zakonskim propisima, a kojima je cilj olakšati građanima i poslovnim klijentima nesmetano korištenje bankovnih usluga tijekom epidemije koronavirusa.

Napominjemo kako banke poduzimaju sve potrebne aktivnosti kako bi svojim klijentima omogućile nesmetano korištenje svih bankovnih usluga.

Banke će uskladiti vlastite interne procedure te će poslovanje biti prilagođeno potrebama građana u skladu s razvojem situacije epidemije koronavirusa i donesenim preventivnim mjerama nadležnih službi.

Banke su osigurale kontinuitet rada poslovnica i prilagodile rad pozadinskih službi kao podrške poslovanju te će poslovnice banaka nastaviti raditi u određenom obujmu u skladu s razvojem situacije i preporukama nadležnih institucija.

Mreža bankomata i poslovnice banaka u svakom trenutku bit će opskrbljena dovoljnom količinom gotovine, a građanima se preporučuje korištenje usluga digitalnog bankarstva (različiti modeli mobilnog i internetskog bankarstva), kartičnog plaćanja te bankomata koji su im na raspolaganju.

Pozivamo građane da redovito prate novosti na internetskim stranicama svojih banaka ili se informiraju telefonski kako bi bili upoznati s radnim vremenom određene poslovnice, kao i s raznim rješenjima kojima je cilj olakšati građanima i poslovnim klijentima nesmetano korištenje bankovnih usluga.

Vjerujemo da će svi kreatori zakona i politika, kreditne institucije, kao i drugi sudionici na tržištu, nastupiti zajedničkim snagama i brzom reakcijom u korist hrvatskog gospodarstva, a uslijed prijeteće opasnosti kojoj su izloženi hrvatski građani virusom COVID-19, piše u priopćenju HUB-a.