Baranja će postići potrebno smanjenje miješanog komunalnog otpada

foto: MB Press

Baranjska čistoća je prošle godine zabilježila veliki pad količine miješanog komunalnog otpada odloženog na deponiji u Belom Manastiru. Tijekom 2022. Godine zabilježen je opći pad od 20 posto što je ukupno 5300 tona. U posljednje četiri godine to je 40-postotni pad.

,,Najbitniji podatak je da je došlo do velikog pada količine miješanog komunalnog otpada što je najvažnije u gospodarenju otpadom jer iz raznih razloga i mjera najvažnija zadaća je smanjenje miješanog komunalnog otpada i količina koje se odlažu na deponiji”, ističe direktor Baranjske čistoće Damir Paulić.

Prethodni propisi nalažu smanjenje od preko 50% u pet godina što će se na području Baranje ostvariti. Prema projekcijama ove godine će se količina smanjiti na 3500 tona što je znatno više negoli je potrebno.

To je rezultati odvojenog prikupljanja otpada na kućnom pragu. Tako se plastika, papir, metal, staklo i biootpad izdvaja iz miješanog otpada kojega na kraju ostaje vrlo malo, a jedini je koji se broji i za čiju se preveliku količinu plaćaju kazne državi.

Upravo zbog sve manje količine miješani komunalni otpad više nije potrebno odvoziti svaki tjedan već svaki drugi.

Baranjci će prema projekcijama ove godine proizvoditi 171 kg miješanog otpada po glavi stanovnika što je dvostruko bolje u odnosu na prosjek RH koji je na 415 kg po stanovniku.
,,Vodi se briga o gradskoj deponiji koju moramo čuvati jer ćemo se još jedno vrijeme morati služiti njome”, zaključuje Paulić.

Jasno je da će se ovim načinom doći do pada od preko 50 posto koji se traži od države i Europske unije.

Prema novim propisima i zakonskim odredbama plaćat će se svaka tona miješanog komunalnog otpada odloženog na deponiji zbog čega je vrlo bitno tu količinu dovesti na minimum, objašnjava Paulić.

Ove godine proširit će se i modernizirati sortirnica te uvesti otkup povratne ambalaže na reciklažnim dvorištima u Kneževim Vinogradima, Bilju i Popovcu.