Baranjska čistoća: Upozorenje i apel korisnicima o razvrstavanju otpada

foto: Baranjska čistoća

Baranjska čistoća objavila je još jedno upozorenje i apel korisnicima o pravilnom razvrstavanju otpada.

Upozorenje prenosimo u nastavku teksta:

Unatoč nedavnom postavljanju kontejnera zapremnine 1100 litara namijenjenih odlaganju biootpada u višestambenim zgradama, određeni korisnici još uvijek nemaju naviku upotrebljavati ih pravilnim razvrstavanjem otpada. Ponavljamo i ovim putem kako se zeleni i vrtni biootpad odlaže isključivo u za to namijenjene kontejnere za biootpad, te je njegovo odlaganje zabranjeno u mješoviti otpad. Podsjećamo, za situaciju predstavljenu na priloženoj fotografiji, Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Belog Manastira propisuje se:

IX. UGOVORNA KAZNA
Članak 19.

(1) Korisnik usluge dužan je platiti davatelju javne usluge ugovornu kaznu ako ne ispunjava ili neuredno ispunjava svoje obveze propisane
Zakonom i to:

  • ako ne koristi javnu uslugu i ne predaje komunalni otpad davatelju javne usluge na način da proizvedeni otpad predaje putem zaduženog
    spremnika u iznosu od 500,00 kuna;
  • ako ne predaje odvojeno biootpad u iznosu od 400,00 kuna;
  • ako ne postupa sa spremnikom na svom obračunskom mjestu kako je propisano u iznosu od 300,00 kuna