Baranjska čistoća uvodi novu uslugu: Mogućnost odvoza i zbrinjavanja biootpada za pravne osobe, obrte i OPG-ove

foto: Baranjska čistoća

Baranjska čistoća započela je s pružanjem nove usluge za sve korisnike javne usluge s područja Belog Manastira koji nisu razvrstani u kategoriju kućanstvo.

Nakon reciklabilnih vrsta otpada kao što su papir i karton, plastika, staklo te metal, omogućen je odvoz i zbrinjavanje proizvodnog biootpada za pravne osobe, obrte i OPG-ove.

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, otpad se mora sakupljati odvojeno te se ne smije miješati s drugim otpadom i tvarima koja imaju drukčija svojstva. Ujedno, prema istom Zakonu, proizvođač biootpada dužan je predati biootpad odvojeno od drugog otpada ovlaštenoj osobi.

U slučaju odlaganja neprimjerenih vrsta otpada u spremnike za miješani komunalni otpad, Baranjska čistoća obustavlja uslugu i ne izvršava preuzimanje otpada.

Uz tržišnu uslugu prikupljanja biootpada, Baranjska čistoća pruža i mogućnost kupnje primjerenog spremnika zapremnine 120 litara, uz mogućnost prilagodbe i dogovora prema potrebama korisnika usluge.

Za sklapanje Ugovora o odvozu i zbrinjavanju proizvodnog otpada kao što su papir, plastika, staklo, metal te biootpad, možete se obratiti na broj telefona 031/701-561 ili e-mail adresu dragana@baranjskacistoca.hr.