Bliži se rok za predaju financijskih izvještaja, tko se ogluši riskira 13 tisuća eura

FOTO:pixabay

Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2023. godinu je 30. travnja 2024., a za javnu objavu šest mjeseci po isteku poslovne godine

Do navedenog roka svi poduzetnici su dužni dostaviti bilancu, račun dobitka i gubitka te dodatne podatke.

U roku od šest mjeseci po isteku poslovne godine za potrebe javne objave mikro i mali poduzetnici trebaju Fini podnijeti: bilancu, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje, odluku o utvrđivanju GFI-ja, odluku o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka te revizorsko izvješće (ako su obveznici revizije).

Srednje veliki i veliki poduzetnici za potrebe javne objave u roku od šest mjeseci po isteku poslovne godine trebaju u Finu dostaviti: bilancu, račun dobiti i gubitka i izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku (za obveznike primjene MSFI-ja), bilješke uz financijske izvještaje, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala, revizorsko izvješće, godišnje izvješće i izvješće poslovodstva, nefinancijsko izvješće (ako su obveznici), odluku o utvrđivanju GFI-ja i odluku o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka.

Kako bi izbjegli dodatne troškove, Financijska agencija poziva sve poduzetnike da na vrijeme predaju potrebne izvještaje. Za obveznike koji ne dostave godišnji financijski izvještaj i svu propisanu dokumentaciju za statističke i druge potrebe i/ili u svrhu tzv. javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 1.320 do 13.270 eura, a odgovornoj osobi u iznosu od 660 do 2.650 eura.