Danas je Međunarodni dan ljudskih prava

foto: pixabay

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se na dan kada je 1948. Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila Opću deklaracija o ljudskim pravima. Deklaracijom je prvi puta u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika”. Bilo je to jedno od prvih velikih postignuća tek osnovanog UN-a. Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. prosinca svake godine diljem svijeta. Dan ljudskih prava formalno je ustanovljen na 317. Plenarnoj sjednici Opće skupštine UN-a 4. prosinca 1950. kada je usvojena rezolucija 423(V) u kojoj se pozivaju sve države članice kao i druge zainteresirane organizacije na obilježavanje ovog dana.

Dan se uobičajeno obilježava političkim konferencijama i sastancima na visokoj razini, kao i kulturnim događanjima i izložbama posvećenim ljudskim pravima. Osim toga na ovaj dan se tradicionalno dodjeljuje Nobelova nagrada za mir, kao i petogodišnja UN-ova nagrada za ljudska prava. Mnoge vladine i nevladine organizacije koje djeluju na području zaštite ljudskih prava također organiziraju posebna događanja kojima obilježavaju ovaj dan.

EU usvojio povijesni okvir za sankcioniranje kršenja ljudskih prava

Europski ministri vanjskih poslova usvojili su u ponedjeljak u Bruxellesu novi pravni okvir za sankcioniranje kršenja ljudskih prava u svijetu, po uzoru na američki zakon Magnicki.

Novi režim omogućit će EU-u da sankcionira kršenje ljudskih prava u zemljama poput Kine, Rusije, Irana ili Saudijske Arabije.

Prvi put u povijesti, EU ima pravni okvir koji joj omogućava da zamrzne imovinu i zabrani ulazak pojedincima koji su odgovorni za kršenje ljudskih prava, kao i da uvede sankcije poduzećima, državnim i nedržavnim tijelima u bilo kojem dijelu svijeta.

Sankcije se mogu izreći odgovornima za genocid, zločine protiv čovječnosti i druga ozbiljna kršenja ljudskih prava, poput mučenja, ropstva, vansudskih ubojstava i samovoljnog lišenja slobode ili pritvora.

Novi pravni okviru je donesen po uzoru na američki zakon Magnicki, prema ruskom odvjetniku Sergeju Magnickom koji je uhićen 2008. nakon što je ustvrdio da su ruski dužnosnici bili umiješani u velike porezne prijevare. Godinu dana poslije umro je u zatvoru, gdje je bio zlostavljan.