Danas se obilježava Martinje ili blagdan svetoga Martina

Martinje ili blagdan svetoga Martina je dan koji se diljem srednje Europe slavi u skladu s tradicijom i mnogim običajima: 11. studenoga je datum na koji je 397. godine pokopan Sveti Martin iz Toursa.

U sjevernoj Hrvatskoj i Sloveniji na dan sv. Martina se njeguje tradicionalni pučki običaj simboličkog prevođenja mošta u mlado vino, tzv. »krštenje vina« odnosno blagoslov vinograda. U mjestima u kojim je sveti Martin zaštitnik priređuju se najveće tradicionalne glazbene i folklorne zabave na gradskim trgovima.

Sveti Martin najčešće je ilustriran kao vječno mladi konjanik koji mačem sječe svoj crveni plašt na dva dijela kako bio ga dao promrzlom čovjeku tijekom zime.

Zaštitnik je Francuske, vinara, vinogradara, vojnika, konjanika, izliječenih alkoholičara, uzgajivača konja i gusaka, Švicarske papinske garde, mnogih mjesta u Europi.

Danas svog zaštitnika slave Vukovarsko-srijemska županija i Grad Beli Manastir.