Danas se očekuje novi nacrt porezne reforme

foto: Canva pro

Ministar financija Marko Primorac najavio je da će danas biti predstavljen novi krug porezne reforme, istaknuvši da će ona svakako biti na dobit građana. Ponovio je da su ključni ciljevi reforme dodatno porezno rasterećenje, povećanje fiskalne autonomije jedinica lokalne samouprave i povećanje stvarne fiskalne decentralizacije.

Pritom je odbacio tezu da se reformom prebacuje loptica lokalnim jedinicama, s obzirom da će ukupno porezno opterećenje putem poreza na dohodak moći biti kakvo je bilo i prije.

Naime, kako je reforma zamišljena, prirez će se ukinuti, no jedinica će moći prikupiti maksimalan iznos koji je do tada prikupljala na ime poreza na dohodak i prireza, no s druge strane će joj biti i pružena mogućnost za porezno rasterećenje.