Dječji vrtić Zeko obavještava o upisu djece u program predškole

foto: Općina Kneževi Vinogradi

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, obvezni program predškole provodit će se za svu djecu koja imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu redoviti polaznici dječjeg vrtića.

Program predškole organizirat će se u redovitim skupinama dječjeg vrtića po naseljima:

KNEŽEVI VINOGRADI od 1.03.2024. do 15.05.2024. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati
KARANAC od 1.03.2024. do 15.05.2024. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati
SUZA od 1.03.2024. do 15.05.2024. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati
ZMAJEVAC od 1.03.2024. do 15.05.2024. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati

Zahtjevu za upis potrebno je priložiti:
1. Presliku rodnog lista/ izvatka iz matice rođenih za dijete
2. Preslike osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenja o prebivalištu
3. Presliku iskaznice imunizacije
4. Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu (roditelji su obvezni predati odgojiteljici najkasnije prvog dana pohađanja programa)
4. Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju: NALAZ I MIŠLJENJE NADLEŽNOG TIJELA

Zahtjev za program predškole podnosi se do 26. veljače 2024. godine dolaskom u vrtić uz prethodno dogovoren termin pozivom na telefon 031/731-012 u Kneževim Vinogradima.

Zahtjev za upis – predškola 2024.