Dobrovoljno darivanje krvi u Dardi

Akcija darivanja krvi će se održati u utorak, 30. travnja 2024. godine od 14:00 do 17:00 sati u prostorijama Dnevnog boravka Crvenog križa Darda u Mecama, Beljska 48.