Dodatne radne kvalifikacije za žene zaposlene u projektu „Zaželi“

Osječko-baranjska županija već godinu dana provodi projekt ”ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada” kroz koji je preko domova za starije i nemoćne osobe Osijek i Beli Manastir zaposlila 46 žena tijekom 24 mjeseca. Zaposlene žene pružaju uslugu potpore i podrške za 184 korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području općine Antunovac, Vladislavci, Darda, Draž i grad Beli Manastir. Upravljanje projektom i koordinaciju rada žena obavljaju novozaposlene osobe – koordinator projektnih aktivnosti i dva koordinatora rada zaposlenih žena.

U sklopu projekta tijekom 2020. godine planira se provesti i obrazovanje odnosno osposobljavanje žena kojim će steći određena znanja i vještine čime će biti konkurentnije na tržištu rada, a dobiveni certifikat će im omogućiti lakši pristup tržištu rada jer će po završetku projekta stečene kompetencije i kvalifikacije biti dodane e-radnu knjižicu.

Na taj način zaposlene žene će steći dodatno radno iskustvo, a pružanjem usluga pomoći i podrške krajnjim korisnicima unaprjeđivat će svoja znanja, razviti praktične vještine i radne navike te profesionalni pristup starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, čime će povećati svoju konkurentnost na tržištu rada. Žene će također kroz radno iskustvo jačati svoje socijalne vještine i proširiti mrežu kontakata što je također od velike važnosti za lakši pristup tržištu rada u budućnosti, ali i preduvjet za snažniju motivaciju i aktiviranje pri traženju posla, odnosno za jaču socijalnu uključenost.

S druge strane pružanjem pomoći krajnjim korisnicima pridonosi se prevenciji njihove prerane institucionalizacije, poboljšanju kvalitete njihova života i bolje socijalne uključenosti.

Inače, ukupna vrijednost projekta ”ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada” je 8.625.858,30 kuna, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva u 100-postotnom iznosu. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020..

Projektni partneri su Hrvatski zavod za zapošljavanje-Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Osijek, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir, Dom za starije i nemoćne osobe Osijek, Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, Općina Antunovac, Općina Vladislavci, Općina Darda, Općina Draž i Grad Beli Manastir.

Svrha projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 46 žena s područja provedbe projekta kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te kako bi potaknuli socijalnu uključenost, a ujedno povećali kvalitetu života 184 krajnja korisnika, starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Osječko-baranjska županija je iz projektnih sredstava osigurala 46 bicikala koji su predani novozaposlenim ženama, a koji im olakšavaju pružanje usluge potpore i podrške krajnjim korisnicima. Također su nabavljene osnovne higijenske potrepštine i deterdženti kojima će biti zadovoljene potrebe krajnjih korisnika u razdoblju od 24 mjeseca.