Od 1. siječnja promjena oko plaćenog dopunskog osiguranja

foto: HZZO

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je izvijestio da je povisio prihodovni cenzus za ostvarivanje prava na plaćenu premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a u idućoj godini. Osiguranicima kojima ove godine, po članu obitelji, mjesečni prihod nije prelazio 2251.71 kunu, imat će 2023. pravo na dopunsko zdravstveno osiguranje plaćeno iz državnog proračuna

Dana 30. studenoga 2022. godine u skladu sa Zakonom, donesena je Odluka o usklađivanju prihodovnog cenzusa za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2023. godini te će pravo na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2023. godini moći ostvariti osigurane osobe HZZO-a, ako im ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 2.251,71 kunu, te osigurane osobe – samci, ako im prihod u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 2.814,64 kune. Navedeni cenzusi primjenjivat će se od 1. siječnja 2023. godine