Edukacije učenika o pravilnoj prehrani u projektu „Školski obrok za sve“

Osječko-baranjska županija je prepoznala važnost osiguravanja školskog obroka svim učenicima osnovnih škola te je 1. siječnja 2018. godine pokrenula projekt pod nazivom “Školski obrok za sve”. Osječko-baranjska županija je ujedno i nositelj projekta, partneri su 41 jedinica lokalne samouprave s područja naše županije (7 gradova i 34 općine), a krajnji korisnici su učenici 71 osnovne škole s područja Županije, konkretno više od 18.000 učenika.

Osim financiranja troškova prehrane, potičemo naše škole na nabavu domaćih proizvoda lokalnih proizvođača, kako bi djeca imala svježe i zdrave namirnice, a lokalni proizvođači tržište za plasirane svojih proizvoda.

Kao veliki izazov u provedbi projekata prepoznate su loše prehrambene navike učenika. Stoga smo pokrenuli edukativne aktivnosti u suradnji sa nutricionistima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije namijenjene učenicima 6. i 7. razreda. Na radionicama učenici će dobiti osnovne informacije o važnosti pravilne prehrane, cjelovitom obroku, vrstama namirnica te poremećajima u prehrani. Jučer su tako održane radionice u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Čepin i Osnovnoj školi Antunovac, a u ovom ciklusu na radionicama će sudjelovati učenici 6. i 7. razreda iz 17 osnovnih škola, ukupno oko 1.400 učenika.

Također se organiziraju demonstracijske i degustacijske radionice pripreme zdrave hrane za učenike 8. razreda u Ugostiteljsko-turističkoj školi Osijek, kako bi djeca mogla vidjeti nove, zanimljive i zdrave ideje za samostalnu pripremu jednostavnog obroka kada su sami kod kuće.