Ekipa USS SULJOŠ najbolja u natjecanju u starim sportovima u Dardi

foto: Ustupljeno

U sklopu dana općine i dana sela, kirbaj u Dardi udruga Konopaš Darda organizirala je natjecanje u starim sportovima. Ekipa USS Suljoš osvojila je najteže discipline povlačenje konopa i povlačenje mosora te bacanje kamena sa ramena. Drugi u obaranju ruku i kozani te treći u bacanju potkove.

Iduće natjecanje i još jači turnir u najavi u Kneževim vinogradima 15.7.2023 u sklopu fišijade.

foto: Ustupljeno