Fotonaponska elektrana na Vodoopskrbi d.o.o. iz Darde

Sunce je besplatan, gotovo neiscrpan izvor energije koji nam je dostupan u neograničenim razmjerima i bez štetnih klimatskih utjecaja.

Tvrtke Vodoopskrba d.o.o. i Solaris Pons d.o.o. ostvarile su suradnju za izgradnju fotonaponske elektrane snage 130 kW. Izvođač radova od projektne dokumentacije do puštanja elektrane u pogon je Solaris Pons d.o.o. , vrijednost investicije je 1,2 mil kn, a elektrana će biti puštena u pogon  do kraja svibnja 2021. Tvrtka Solaris Pons d.o.o. iz Osijeka ima reference sa više od 600 fotonaponskih elektrana jačine od 3kW do 1MW, postavljenih u svim dijelovima Hrvatske.

Društvo Vodoopskrba d.o.o.o iz Darde javni je isporučitelj vodne usluge na području Južne Baranje. Tvrtka je proistekla iz Poljoprivredno-industrijskog kombinata Belje koji prva istraživanja crpilišta započinje 1983. godine, a pogon proizvodnje i prerade vode osniva 1989. godine. Društvo u sadašnjem obliku nastaje 2002. godine kada je tvrtka preustrojena u komunalno poduzeće u vlasništvu triju općina – Darda, Bilje i Jagodnjak. Osnovne djelatnosti društva su proizvodnja pitke vode, distribucija pitke vode te odvodnja za područje navedenih triju općina sa ukupno 13.000 stanovnika.

Dolaskom nove Uprave društva na čelu sa direktorom Stjepanom Levakom,  tvrtka se orijentira na ostvarivanje ušteda putem smanjivanja troškova energenata uz dodatan naglasak na energetski učinkovito i ekološko poslovanje.

Tako je početkom 2019. godine započeta izrada projektne dokumentacije za izgradnju sunčane elektrane u sklopu vodocrpilišta „Konkološ“. U lipnju iste godine, tvrtka S.E.G. Inženjering d.o.o. izradila je projektnu dokumentaciju za izgradnju elektrane na krovu zgrade vodocrpilišta, ukupne instalirane snage 130 kW i predvidive godišnje proizvodnje električne energije od 147.000 kWh. Imajući u vidu činjenicu da je vodocrpilište znatan potrošač električne energije sa prosječnom godišnjom potrošnjom od oko 260.000 kWh, izgradnjom elektrane namirilo bi se više od 50% troška električne energije. Projekt je predvidio procjenu vrijednosti izgradnje elektrane na iznos od 1,2 mil HRK.

Fotonaponska elektrana gradi se za vlastite potrebe tvrtke Vodoopskrba d.o.o. koja će na ovaj način smanjiti troškove poslovanja proizvodnjom vlastite energije, a povećat će se vrijednost nekretnine, kao i značajan utjecaj na očuvanje okoliša.

Razmatrajući opcije financiranja u poslovnom okružju koje je uskoro bilo pogođeno globalnom pandemijom korona virusa, tvrtka kreće u potragu za investitorom po ESCO modelu kojim bi bila omogućena izgradnja uz minimalne troškove, a kojim će se istovremeno ostvariti instant uštede.

Početkom 2020. godine društvo provodi postupak javne nabave te pronalazi partnera-investitora u tvrtki Solaris Pons d.o.o. iz Osijeka sa kojom sklapa ugovor o izvođenju radova te kupnji električne energije po 15% nižoj cijeni. Tvrtka Vodoopskrba je ustupila svoj krov  te  nema nikakav trošak izgradnje fotonaponske elektrane. Nakon 11 godina investitor će izvršiti povrat investicije kroz prodanu količinu električne energije, te društvo Vodoopskrba d.o.o. postaje vlasnikom cjelokupne elektrane te će imati besplatnu struju.  Obzirom na projektirani vijek građevine od 30 godina, ušteda u potrošnji električne energije protegnuti će se na period od dodatnih 19 godina za koje će vrijeme tvrtka putem sunčane elektrane namiriti više od 50% potrebe za električnom energijom

Na ovakav način financiranja, postižu se uštede koje su odmah osjetne, a dugoročno ušteda na potrošnji električne energije postaje značajna.

Direktor Vodoopskrbe d.o.o.Stjepan Levak, mag.ing.aedif.: „Na ovaj način tvrtka Vodoopskrba d.o.o. Darda postaje prvo komunalno poduzeće u Baranji koja  fokusiranjem na obnovljive izvore energije i ekološko poslovanje jamči direktne uštede svojim vlasnicima što u konačnici znači smanjenje troškova na korist svih svojih korisnika. Ujedno, izgradnjom sunčane elektrane služimo kao primjer ostalim tvrtkama u javnom vlasništvu vezano uz odgovorno i promišljeno poslovanje i raspolaganje javnim sredstvima za opće dobro.“

Fotonaponske elektrane su ekološki prihvatljiv izvor energije i pripadaju kategoriji obnovljivih izvora energije. Uz iznimno značajnu ulogu u očuvanju okoliša i smanjenju emisija ugljičnog dioksida, sunčane elektrane iznimno doprinose smanjenju troškova poslovanja, povećanju profitabilnosti, od velikog su značaja za održivi razvoj te minimiziraju tržišne rizike rasta cijene električne energije.