Grad Beli Manastir objavio Javni poziv za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima

foto: Pixabay

Grad Beli Manastir je objavio Javni poziv za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima. Grad poziva mlade i mlade obitelji koji imaju slobodno ugovorene najamnine s najmodavcima fizičkim osoba na podnošenje prijava za sufinanciranje troškova stanovanja u 2023. godini.

Ukupan iznos na raspolaganju je 9.360,00 eura te može biti odobreno za najviše 5 korisnika. Javni poziv je otvoren do 15. listopada 2023. godine.

Sadržaj javnog poziva: tko su korisnici (što se i tko smatra mladom obitelji, mladima), koji su prihvatljivi troškovi, način prijave i potrebna dokumentacija

Javni poziv za sufinanciranje troškova stanovanja možete pročitati ovdje /PDF/

Dokumentacija uz prijavu:

Obrazac A – Obrazac prijave

Obrazac B – Izjava podnositeljima o članovima zajedničkog kućanstva

Obrazac C – Izjava o izvanbračnoj zajednici ovjerena kod javnog bilježnika (ukoliko je primjenjiva)

Obrazac D – Izjava o nepostojanju bračne, izvanbračne zajednice (ukoliko je primjenjiva)

Obrazac E – Izjava podnositelja i bračnog, izvanbračnog druga o neposjedovanju stana, kuće ili druge nekretnine

Obrazac F – Izjava podnositelja i bračnog, izvanbračnog druga o nepostojanju izrečene mjere obiteljsko-pravne zaštite

Obrazac G – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, odnosno da podnositelj i bračni, odnosno izvanbračni drug nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne samouprave, javnih, državnih tijela i slično

Obrazac H –  Izjava o nepostojanju srodničke veze sa najmodavcem