Grad Beli Manastir objavio je Javni poziv za Program poticanja razvoja malog poduzetništva

Grad Beli Manastir objavio je Javni poziv za Program poticanja razvoja malog poduzetništva na području Grada Belog Manastira u 2019. godini. Prijavitelji za dodjelu potpora za poticanja razvoja malog poduzetništva na području Grada Belog Manastira u 2019. mogu biti mikro subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Belog Manastira.

Javni poziv sadrži sljedeće mjere:
1. Potpora za povećanje konkurentnosti poduzetnika,
2. Potpora za marketing i promociju poduzetnika,
3. Potpora za sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete.

Javni poziv otvoren je od dana objave na mrežnim strancima i oglasnoj ploči Grada Belog Manastira do iskorištenja sredstava namijenjenih za provedbu mjera potpore malog poduzetništva, a ne kasnije od 30. studenog 2019. godine.

Više o pozivu i dokumentacija na službenim stranicama Grada: http://www.beli-manastir.hr/javni-poziv-za-dodjelu-potpora…/