Grad Beli Manastir osigurao nabavu novih kontejnera od 1100 litara

Baranjska čistoća nastavila je s postavljanjem kontejnera zapremnine 1100 litara namijenjenih odlaganju biootpada u višestambenim zgradama.

Nove kontejnere osigurao je Grad Beli Manastir, kao i dodatne posude od 10 litara koje će poslužiti kako bi se odvojeni otpad mogao privremeno odložiti u unutarnjim prostorijama bez uporabe plastičnih vrećica i bez širenja neugodnih mirisa.

Baranjska čistoća podsjeća sve koji će tek započeti s odvajanjem biootpada kako kontejneri smeđe boje služe prikupljanju isključivo razvrstanog biorazgradivog otpada kao što su hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava pod čime smatramo ostatke i kore voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatke kruha ili listova salate. Jednako tako, dozvoljeno je odložiti i vrtni i zeleni otpad poput uvelog cvijeća, trave, lišća i granja. U kontejnere za biootpad nije dozvoljeno odložiti kuhane i tekuće ostatke hrane, ostatke mesa i ribe, mlijeko i mliječne proizvode, ulje te pepeo i cigarete.

Odvoz razvrstanog biorazgradivog otpada kao što su hrana i kuhinjski otpad te vrtni i zeleni otpad, provodit će se svakog petka uz stalno praćenje aktivnosti korisnika i kontrolu sadržaja predane posude.

foto: Baranjska čistoća