Grad Beli Manastir sufinancirat će nabavku školskih potrepština

Grad Beli Manastir kao i prethodnih godina sufinancirati će nabavku školskih potrepština za učenike osnovnih škola koja imaju prebivalište na području Grada Belog Manastira do iznosa od 300,00 kuna po učeniku. Sve naknadne informacije oko isplate pravovremeno ćemo objaviti u medijima, na službenim stranicama grada te facebook stranici.