HAKOM: Nastavljena potražnja za paketskim uslugama

Pozitivna kretanja u pružanju paketskih usluga na tržištu poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj, koja su prisutna od početka 2019., nastavljena su i u trećem tromjesečju. Broj paketa, kojih je bilo 6,1 milijun, veći je za oko 3,5 posto u odnosu na prethodno tromjesečje i za 13 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je rezultiralo i povećanjem udjela paketa na ukupnom tržištu.

Paketi trenutačno zauzimaju više od osam posto ukupnog tržišta, što je najveći udjel tih usluga otkako se prati stanje i kretanje na tržištu poštanskih usluga u RH. Najveći porast paketa zabilježen je u okviru ekspresnih usluga, odnosno usluga s nekom od dodanih vrijednosti povezanih s e-trgovinom.

Ukupan prihod od obavljanja poštanskih usluga nešto je manji nego u prethodnom tromjesečju zbog sezonskog učinka, prvenstveno zbog manje ostvarenog broja svih poštanskih usluga, ali na godišnjoj razini raste i veći je za 12 posto. Od ukupnog broja poštanskih usluga najveći dio se ostvaruje u unutarnjem prometu, dok se u međunarodnom prometu ostvaruje oko devet posto usluga.

Tijekom trećeg tromjesečja 2019. jedan je davatelj prestao s obavljanjem poštanskih usluga te na tržištu trenutačno djeluje 21 davatelj poštanskih usluga, među kojima je najveći HP-Hrvatska pošta d.d. s udjelom od oko 84 posto u odnosu na sve obavljene poštanske usluge.