HAMAG BICRO uspostavio nove usluge za poduzetnike

foto:PRESS

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) uspostavila je pet pilot-usluga za poduzetnike koje će se provoditi putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI) međusobno povezanih kroz mrežu BOND.  Mrežu BOND trenutno sačinjava 58 poduzetničkih potpornih institucija (od ukupno 169) koje djeluju u Republici Hrvatskoj. Mreža povezuje i umrežava poduzetničke potporne institucije uz koordinaciju HAMAG-BICRO-a. Ukupna vrijednost projekta je 7.012.151,60 kuna i u cijelosti je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Pilot-usluge koje se pružaju kroz Mrežu BOND uključuju standardizaciju usluge savjetovanja poduzetnika početnika, decentralizaciju usluga HAMAG-BICRO-a, mrežu mentora za poduzetnike, dijagnostički alati za procjenu inovativnosti poduzetnika i podrška PPI-jevima u savjetovanju na području društvenog poduzetništva.

Standardizacija usluge savjetovanja poduzetnika početnika uspostavljena je provedenom petodnevnom edukacijom za poduzetničke potporne institucije (PPI) te izradom Priručnika koji služi kao vodič za pružanje standardiziranih savjetodavnih usluga budućim poduzetnicima i poduzetnicima početnicima. Riječ je o područjima koja uključuju primjerice upravljanje tvrtkom, marketing, prodaju i vođenje financija. Provedba ove usluge će osigurati da svaki PPI na jednak način savjetuje budućeg poduzetnika i poduzetnika početnika, što će u konačnici povećati kvalitetu i ujednačiti razinu profesionalnih usluga koje PPI-jevi pružaju poduzetnicima. Pored ove usluge za poduzetnike početnike, kroz projekt BOND osmišljene su i provode se edukacije poduzetnika u fazi rasta i razvoja.

Druga pilot-usluga, decentralizacija usluga HAMAG-BICRO-a, provodi se s ciljem jednostavnijeg i bržeg pristupa informacijama o uslugama HAMAG-BICRO-a za poduzetnike izvan Zagreba putem otvrenih ispostava u Antunovcu i Čakovcu. U ovim ispostavama lokalni poduzetnici moći će dobiti sve informacije o uslugama HAMAG-BICRO-a, sudjelovati u informativnim radionicama kao i na individualnim sastancima.

Kroz treću pilot-uslugu uspostavljena je mentorska shema koja okuplja stručnjake s dugogodišnjim iskustvom u određenom području znanja relevantnom za poslovanje MSP-ova uključenih u provedbu usluge. Usluge mentorske podrške podrazumijevaju usmjeravanje i podršku budućim i postojećim MSP-ovima u razvoju poduzetničkog pothvata, odnosno, razvoju poslovanja.

Četvrta pilot-usluga odnosi se na podršku PPI-jevima u savjetovanju na području društvenog poduzetništva. Izrađen je Priručnik o društvenom poduzetništvu za poduzetničke potporne institucije kojiobuhvaća pregled koncepta i trendova razvoja društvenog poduzetništva te modele pružanja nefinancijske i financijske podrške društvenim poduzećima. Poseban dio posvećen je društvenim poduzećima za radnu integraciju osoba s invaliditetom kao i uputama vezanima uz zapošljavanje osoba s invaliditetom u postojećim poduzećima u Hrvatskoj.

Peta i posljednja pilot-usluga odnosi se na dijagnostički alat razvijen kroz projekt BOND, a obuhvaća alate za procjenu stanja poslovanja poduzeća i inovacijskog profila poduzetnika te alat za procjenu tehnološke spremnosti poduzeća i potencijalnog inovativnog projekta.

U okviru projekta BOND oformljena je i službena internetska stranica projekta, a sve navedene, ali i buduće usluge mreže BOND bit će dostupne poduzetničkim potpornim institucijama na zajedničkoj edukacijsko-komunikacijskoj platformi. Platforma će biti mjesto razmjene znanja i iskustava svih poduzetničkih potpornih institucija uključenih u mrežu BOND.