HRVATSKE CESTE: Oglas za otkup zemljišta, usjeva i trajnih nasada

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, u skladu sa svojim planom i programom izgradnje cesta, te pravomoćnom lokacijskom dozvolom pristupaju građevinskom zahvatu IZMJEŠTANJA DRŽAVNE CESTE DC 517 U BELOM MANASTIRU U K.O. BELI MANASTIR I K.O. ŠUMARINA.

Temeljem lokacijske dozvole sačinjen je parcelacijski elaborat, te je od strane  nadležnog Ureda državne uprave provedeno osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina putem nalaza i mišljenja imenovanih sudskih vještaka za geodeziju,  poljoprivredu i graditeljstvo ,vezano uz visinu tržišne vrijednosti zemljišta i nasada.

Na osnovi procjena sudskih vještaka  nude se  vlasnicima slijedeće kupoprodajne cijene i to od :

  •  od 35,46  kn /m² za  građevinsko  zemljište
  • od 15,07  kn /m² za  poljoprivredno  zemljište
  • za poboljšice (na pr. ograde, bunare  i slično) naknada se nudi prema procjeni vještaka za svaku pojedinu nekretninu na kojoj je utvrđeno postojanje takvih poboljšica
  • za usjeve i trajne nasade naknada se nudi  ovisno o površini, kulturi, starosti, kvaliteti, prinosu i ostalim agronomskim kvalitetama

Pozivaju se  vlasnici nekretnina označenih kao: kč.br:  2245/3, 2245/4, 2221/4, 2278/2, 2258/3, 2258/4, 2240/3, 2241/4, 2241/5, 2241/7, 2241/8, 3145/4, 3145/5, 3374/3, 2194/4, 2195/4, 2213/4, 2213/5, 2220/3, 2220/4, 2225/13, 2228/13, 2228/14, 2228/15, 2229/5, 2229/6, 2230/4, 2230/5, 2232/4, 2232/5, 2266/2, 2266/2, 2262/3, 2262/4, 2259/7, 2259/8, 2259/4, 2259/5, 2263/2, 3147/3, 2225/12, 2222/5, 2255/3, 2255/4, 3075/4, 3075/5, 3076/4, 3076/5, 3053/4, 2250/3, 2250/4, 2236/1, 2236/2, 2236/3, 3070/7, 3070/8, 3070/10, 3070/9, 3070/11, 3070/12, 3071/5, 3071/6, 3072/10, 3072/11, 2238/3, 2238/4, 2239/2, 2239/3, 3149/5, 3149/6, 3149/7, 2246/3, 2246/4, 3077/4, 3077/5, 3077/6, 3077/7, 3150/2, 2279/3, 2242/3, 2242/4, 2223/5, 2254/3, 2254/4, 3078/3, 3078/4, 3078/5, 3078/6, 3061/2, 3061/3, 2267/2, 3068/4, 3068/5, 3068/6, 3080/1, 2080/2, 3081/3, 3083/2, 3083/3, 3084/2, 3084/3, 3087/2, 3087/3, 3088/2, 3373/4, 2270/2, 3069/4, 3069/5, 3069/6, 3069/7, 3072/7, 3072/8, 3073/4, 3073/5, 3074/4, 3074/5 u k.o. Beli Manastir.

-da se radi eventualnih pitanja  jave u Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Osijek, Vukovarska 122, osoba za kontakt  gosp. Grgur Vasilj dipl.iur.,(tel: 099/620-7994) od 09,00 do 12,00 h, od ponedjeljka do petka)

-da svoj suglasnost pošalju isključivo pismenim putem poštom na adresu Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Osijek, Vukovarska 122, 31 000 Osijek s podacima o vlasniku,čestici, brojem telefona za kontakt i tekućem računu na koji se ima izvršiti isplata.

Rok za prihvat ponude je  8 dana ,a teče od zadnjeg dana objave oglasa.

Rok isplateugovorenih naknada na osnovu sklopljenih ugovora je 30 dana od dana potpisivanja ugovora  .

Ukoliko vlasnik zemljišta u navedenom roku sa Hrvatskim cestama d.o.o. pismeno ne odgovori na  ponudu da prihvaća ponudu bez prigovora i  uvjeta  ili odgovori negativno,  Hrvatske ceste d.o.o. pokrenut će postupak izvlaštenja sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade.

                                                                za HRVATSKE CESTE:

                                                                 Grgur Vasilj , mag.iur.