HZMO: Mirovine od siječnja rastu za 5,37 posto temeljem redovitog usklađivanja

foto: Pixabay

Na 25. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje održanoj 3. ožujka 2023. donesena je Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine (AVM) od 1. siječnja 2023. koja iznosi 10,86 EUR / 81,82 kn, a na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku.
 
Budući da je AVM od 1. srpnja 2022. iznosio 10,31 EUR / 77,65 kn, a stopa povećanja AVM-a od 1. siječnja 2023. iznosi 5,37 %, novi AVM iznosi 10,86 EUR / 81,82 kn.
 
Stopa usklađivanja aktualne vrijednosti mirovine, koja se primjenjuje 1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine, određuje se tako da se AVM uskladi po stopi koja se dobije zbrajanjem stopa promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i stopa promjene prosječne brutoplaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi. Ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa manji ili jednak 50 %, stopa usklađivanja mirovina određuje se tako da se zbroji 30 % stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 70 % stope promjene prosječne brutoplaće. Ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa veći od 50 %, stopa usklađivanja mirovina određuje se tako da se zbroji 70% stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 30 % stope promjene prosječne brutoplaće.
Udjel stope promjene indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa promjene veći je od 50%, što znači da se stopa godišnjeg rasta mirovina određuje tako da se zbroji 70 % stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 30 % stope promjene prosječne brutoplaće tako da stopa usklađivanja od 1. siječnja 2023. iznosi 5,37 %.
 
Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti isplatit će se u travnju (s mirovinom za ožujak), zajedno s razlikom za siječanj i veljaču 2023.
Na sjednici je donesena i Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2023. prema kojoj najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2023. iznosi 11,19 EUR / 84,31 kn, Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2023. prema kojoj osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti iznosi 248,72 EUR / 1873,98 kn te Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2023. koji iznosi 0,75.
 
Također, donesena je Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2023., koja se od 1. siječnja 2023. određuje u svoti od 339,54 EUR / 2.558,25 kn mjesečno i Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2022. koja će se primjenjivati na mirovine ostvarene od 1. siječnja 2023.