HZZ bilježi smanjenje broja nezaposlenih osoba na području Osječko-baranjske županije

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Osječko-baranjska županija imala je 30. travnja 107.272 ekonomski aktivna stanovnika (radne snage), odnosno 1.626 osoba (1,5%) više nego istog mjeseca prethodne godine, na što je utjecalo povećanje zaposlenosti za 2,1% (1.919 osoba) i smanjenje nezaposlenosti za 2,2% (293 osobe).

Od ukupno 94.157 zaposlenih osoba, 80.887 radnika bilo je zaposleno kod pravnih i 6.299 kod fizičkih osoba. 4.532 su obrtnika, 1.829 poljoprivrednika, te 610 radnika koji obavljaju samostalne profesionalne djelatnosti. Procijenjena stopa registrirane nezaposlenosti u travnju 2024. godine iznosila je 12,2% (9,1% kod muške, a 15,6% kod ženske populacije) naspram stopi od 12,7% u travnju 2023. godine i 13,0% u ožujku 2024. godine.

Krajem travnja 2024. godine u Područnoj službi Osijek evidentirano je 13.115 nezaposlenih osoba, odnosno 855 osoba (6,1%) manje nego prethodna mjeseca i 293 osobe (2,2%) manje nego u travnju 2023. godine.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Osijek krajem travnja 2024. godine u Područnoj službi Osijek evidentirano je 13.115 nezaposlenih osoba, odnosno 855 osoba (6,1%) manje nego prethodni mjesec i 293 osobe (2,2%) manje nego u travnju 2023. godine.

Nezaposlenost se u prva četiri mjeseca 2024. godine smanjivala prosječno mjesečno za 2,3% ili 325 osoba.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje krajem ožujka 2024. godine bilo je 93.337 zaposlenih osoba, što je za 1.186 osoba više nego u ožujku 2023. godine.

Dana 30. travnja 2024. godine na području Osječko-baranjske županije bilo je 6.381 aktivnih obrta, što je 651 obrt više nego istog dana prošle godine. U promatranom razdoblju povećanje broja obrta na području Županije iznosi 11,4%, dok je povećanje broja obrta na područje Republike Hrvatske 10,5%.

Nezaposlenost u travnju 2024.

Tijekom mjeseca smanjenje nezaposlenosti zabilježen je u svim ispostavama, Belom Manastiru za 3,7% ili 96 osoba, Donjem Miholjcu za 9,3% ili 64 osobe, Đakovu za 5,9% ili 134 osobe, Našicama za 5,2% ili 92 osobe, Osijeku za 7,0% ili 331 osobu i Valpovu za 7,5% ili 138 osoba.

U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, smanjenje nezaposlenosti zabilježeno je samo u Osijeku (za 11,3% ili 566 osoba), dok je najizraženiji rast nezaposlenosti u ispostavama Đakovo (za 8,9% ili 174 osobe) i Donji Miholjac (za 3,5% ili 21 osobu).

Struktura nezaposlenih s obzirom na razinu obrazovanja

U evidentiranoj nezaposlenosti prevladavaju osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja do 3 godine i školom za KV i VKV radnike odnosno 3.814 osoba ili 29,1% od ukupno nezaposlenih. Slijede osobe sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 i više godina te gimnazijom (3.786 osoba ili 28,9%), osnovnom školom (3.138 osoba ili 23,9%), fakultetom (875 osoba ili 6,7%) te prvim stupnjem fakulteta, stručnim studijem i višom školom (494 osobe ili 3,7%).

Od ukupna broja nezaposlenih, 1.008 osoba (ili 7,7%) je bez škole ili s nezavršenom osnovnom školom. Rast nezaposlenih, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dominira kod osoba sa završenom osnovnom školom (za 0,6% ili 19 osoba), dok smanjenje kod osoba bez i s nezavršenom osnovnom školom (za 8,8% ili 97 osoba). U usporedbi s prethodnim mjesecom, smanjenje nezaposlenosti zabilježeno je kod svih razina obrazovanja te je najizraženije kod osoba sa završenim fakultetom (za 6,6% ili 62 osobe).

U travnju su 2.062 osobe (15,7%) tražile su posao prvi put, odnosno 135 osoba (6,1%) manje nego prethodna mjeseca i 96 osoba (4,4%) manje nego u travnju 2023. godine.

Povećan je udio dugotrajno nezaposlenih osoba. Na kraju travnja 2024. godine 49,7% nezaposlenih čekalo je na zaposlenje duže od godinu dana i njihov se udio u odnosu na prethodni mjesec povećao za 1,8 %, a u odnosu na prošlu godinu smanjio za 1,3 %.

Tijekom travnja 2024. godine 1.335 nezaposlenih osoba (10,2% od ukupna broja nezaposlenih) koristilo je novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade se u odnosu na prethodni mjesec smanjio za 211 korisnika (13,6%) i u odnosu na prethodnu godinu za 136 korisnika (9,1%).

Prošlog mjeseca u evidenciju nezaposlenih prijavile su se 882 nove osobe (11,1% manje nego prethodna mjeseca i 15,8% manje nego u travnju 2023. godine), dok je iz evidentirane nezaposlenosti otišlo ukupno 1.737 osoba (13,4% više nego prethodna mjeseca i 16,6% više nego u travnju 2023. godine). Najviše novoprijavljenih nezaposlenih osoba došlo je izravno iz radnog odnosa (668 osoba ili 75,7%), a potom iz neaktivnosti (200 osoba ili 22,7%).

Povećane potrebe za radnicima 

Tijekom travnja 2024. godine poslodavci su prijavili 1.618 slobodnih radnih mjesta, 166 radnih mjesta više nego prethodna mjeseca i 397 radnih mjesta više nego u travnju 2023. godine. Najveći broj slobodnih radnih mjesta prijavili su poslodavci iz prerađivačke industrije (268 ili 16,6%), građevinarstva (192 ili 11,9%), javne uprave i obrane; obveznog socijalnog osiguranja (180 ili 11,1%), za zanimanja po NKZ 2010: (9) Jednostavna zanimanja – 559 slobodnih radnih mjesta, (5) Uslužna i trgovačka zanimanja – 309 slobodnih radnih mjesta, (7) Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji – 282 slobodna radna mjesta, te (3) Tehničari/tehničarke i stručni suradnici/stručne suradnice – 163 slobodna radna mjesta.