Isplaćeno 3 milijuna kuna za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja za 2022. godinu

Potpora u visini 3 milijuna kuna isplaćena je uzgojnim udruženjima u području stočarstva kroz trogodišnji „Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. do 2023. godine“. Program ima za cilj pomoći uzgojnim udruženjima u učinkovitijem ostvarivanju uzgojnih ciljeva definiranih u uzgojnim programima kao i organizacijsko i infrastrukturno unaprijeđenije rada uzgojnih udruženja.

Primarni značaj uzgojno selekcijskog rada je unaprjeđenje uzgoja kroz stvaranje jedinki boljih proizvodnih svojstava kao što su proizvodnja mesa, mlijeka, jaja, meda i drugih stočarskih proizvoda. Isto tako, uzgojno selekcijske metode imaju veliku ulogu u očuvanju specifičnih genotipova i značajan su alat u planskom vođenju programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

Potporu za sufinanciranje rada ostvarilo je 17 uzgojnih udruženja:

Uzgojna udruženja koja su ostvarila pravo na sufinanciranje od strane Ministarstva poljoprivrede u 2022. godiniFinancijski iznosi potpore (kuna)
Savez udruga hrvatskih uzgajivača holstein goveda330.655,69
Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda394.949,85
Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza242.618,61
Središnji savez udruga uzgajivača svinja Hrvatske312.285,93
Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka459.244,01
Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac450.059,13
Hrvatska udruga uzgajivača športskih konja91.848,80
Hrvatska udruga uzgajivača gidran pasmine konja91.848,80
Udruga uzgajivača hrvatskog toplokrvnjaka59.701,72
Udruga uzgajivača crne slavonske svinje “Fajferica”91.848,80
Plemenita opčina turopoljska91.848,80
Hrvatsko uzgojno udruženje Salers Croatia59.701,72
Savez uzgajivača mesnih pasmina goveda59.701,72
Savez uzgajivača istarskog goveda52.904,91
Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske59.414,69
Udruga uzgajivača buše91.848,80
Udruga uzgajivača slavonsko-srijemskog podolca59.518,02
Ukupna vrijednost potpore:3.000.000,00