Isplata povratne naknade za ambalažu u Bilju i Dardi

foto: Baranjska čistoća

Od 23. rujna prošle godine, kada je započeo otkup povratne ambalaže na otkupnom mjestu u okviru belomanastirskog reciklažnog dvorišta, a nakon toga ista usluga pokrenuta u Dardi i Bilju, Baranjska čistoća prikupila je više od 260 tisuća jedinica otpadne ambalaže. Prema projekcijama, u slučaju da se otkup nastavi približno istim tempom, očekuje se zaprimanje oko milijun jedinica povratne ambalaže godišnje.

Trenutno se povratna naknada preuzima isključivo na blagajni Baranjske čistoće u Belom Manastiru nakon predočenja potvrde izdane prilikom predaje otpadne ambalaže, ali zbog velikog interesa za ovom stimulativnom mjerom kojom se potiče na odvajanje ambalaže označene oznakom sustava povratne naknade od ostalog otpada, intenzivno se radi na tehničkoj pripremi koja će uskoro omogućiti preuzimanje povratne naknade u Bilju i Dardi.

Baranjska čistoća je trenutno jedini upravitelj reciklažnih dvorišta na području Osječko – baranjske županije koji djeluje u skladu s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom te preuzima otpad od proizvoda za koji je propisano plaćanje povratne naknade, isplaćuje iznos povratne naknade donosiocu toga otpada i predaje taj otpad osobi koju je odredio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Jednako tako, otkupna mjesta Baranjske čistoće jedinstvena su i na širem području jer omogućuju svim zainteresiranima predaju ambalaže u količinama koje nisu ograničene, ali uz poštivanje tehničkih uvjeta i mogućnosti otkupnog mjesta.

Ujedno, nakon isporuke potrebne opreme te uspostavljanja strukture i sustava, Baranjska čistoća će u idućim mjesecima započeti s otkupom povratne ambalaže i na reciklažnim dvorištima u Kneževim Vinogradima i Popovcu.