Istraživanje potencijala javnog autobusnog prijevoza na području općine Bilje s GPP Osijek

U tijeku su pregovori za uvođenje usluge javnog prijevoza GPP Osijek na relaciji općina Bilje – Grad Osijek – općina Bilje.

Tim je povodom Općina Bilje objavila anketni upitnik za mještane kako bi se utvrdila zainteresiranost.

Osnovna svrha ovog anketnog upitnika je analiza potreba javnog prijevoza putnika na području Općine Bilje s ciljem poboljšanja pristupačnosti za sve bez obzira na prihod i društveni status, a samim time i povećanje kvalitete života stanovnika i posjetitelja općine Bilje. Uvođenje linije ovisi o potrebama mještana, stoga Vas molimo da se odazovete anketi kako bi omogućili uvođenje prijevoza sa GPP Osijek.

Anketa je anonimna i prikupljeni podaci koristit će se isključivo za potrebe uvođenja i unapređenja usluga javnog prijevoza. Iz Općine mole da se anketa popuni za svakog člana kućanstva koji ima potrebu korištenja javnog prijevoza. Ukoliko ste već jednom ispunili ovu anketu, nije ju više potrebno popunjavati.

Anketu možete pronaći ovdje.