Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta u Općini Kneževi Vinogradi

foto: Pixabay

Općina Kneževi Vinogradi objavila je javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta koje se do privođenja prostorno-planskoj namjeni koristi kao poljoprivredno.

Predmet natječaja je građevinsko i drugo zemljište, koje se koristi kao poljoprivredno do privođenja prostorno-planskoj namjeni. Popis čestica nalazi se na stranicama Općine.

Zemljište se daje u zakup na rok od 5 godina s mogućnošću otkaza ugovora ako se steknu uvjeti za privođenje prostorno-urbanističkoj namjeni.

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe, a prednost ima:
1. suvlasnik čestice,
2. dosadašnji korisnik,
3. vlasnik čestice koja neposredno graniči s navedenom česticom, a istu obrađuje ili se koristi podnositelj ponude,
4. ponuditelj koji se bavi ratarskom proizvodnjom i za to ima potrebnu opremu,
5. stvarno boravi na području Općine Kneževi Vinogradi, a ponajprije u mjestu gdje se nalazi čestica iz natječaja sve uz uvjet prihvaćanja najviše ponuđene cijene.

Dokumentacija:

1. pisana ponuda s ponuđenom česticom i zakupninom, te osobnim podacima,
2. dokaz o uplati jamčevine,
3. dokaz o ne dugovanju svih članova kućanstva – osoba koje žive na istoj adresi – potvrda Općine Kneževi Vinogradi,
4. dokaz za utvrđivanje kriterija iz točke V. (vlasnički list, dosadašnji ugovor o zakupu, preslika upisnika OPG-a i sl.)
5. preslika osobne iskaznice.

Sve informacije i popis čestica za zakup nalaze se na stranicama Općine.