Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u uređenje stambenih objekata na području Općine Petlovac

Otvoren je Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u uređenje stambenih objekata na području Općine Petlovac u 2023. godini. Potpora podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Općine.

Korisnici mjera ovog programa su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem i boravištem na području Općine Petlovac koji uređuju stambene objekte u svom vlasništvu/suvlasništvu, u kojima stanuju, i koji nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Petlovac.

Namjena potpore za ulaganja u uređenje stambenih objekata odnosi se na troškove rada i
materijala na nepokretnoj imovini (osim unutarnjeg uređenja objekta), i to:

  • bojanje fasade,
  • zamjena stolarije,
  • zamjena limarije i krovišta,
  • postavljanje energetske ovojnice kuće,
  • radovi na centralnom grijanju,
  • vodoinstalaterski radovi,
  • radovi na uličnoj ogradi,
  • i drugi opravdani troškovi.

Nisu prihvatljivi radovi unutarnjeg uređenja objekta kao npr. bojanje unutarnjih zidova,
izmjena pločica i sl.

Potpora za uređenje iznosi 80% priznatih i dokazanih troškova vlasnika, a maksimalan iznos
utvrđene potpore ne može iznositi više od 2.700,00 eura.

Više o natječaju pročitajte ovdje.