Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“

Objavljen Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2022. godini.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 01.12.2022.godine. Ukupna vrijednost javnog poziva 350.000,00 kuna.

Javnim pozivom financiraju se slijedeće mjere:

  • MJERA 1.: Ulaganja u fizičku imovinu – potpore za ulaganja u objekte vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
  • MJERA 2.: potpore sektoru stočarstva
  • Podmjera 2.1. Subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo…)
  • Podmjera 2.2. Potpora za nabavu životinja za uzgoj
  • MJERA 3.: Potpore u sektoru ratarstva
  • Podmjera 3.1. Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
  • MJERA 4.: Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva– sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica
  • MJERA 5.: Potpore u sektoru povrtlarstva i cvjećarstva – sufinanciranje plasteničko – stakleničke proizvodnje
  • MJERA 6.: Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
  • MJERA 7.: Potpora ulaganju u preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu

Više informacija na: https://knezevi-vinogradi.hr/…/javni-poziv-za…/