Jedinstven punjač najvjerojatnije od 2024. godine, države će same odlučivati o sankcijama

Europska unija u sklopu plana zelene tranzicije želi omogućiti s jedne strane potrošačima jednostavniji rad s elektroničkim uređajima uvođenjem jedinstvenog punjača prije svega za mobilne telefone, ali treba razmišljati i prijenosnim računalima, nosivim uređajima.

Upravo o tome smo razgovarali s zastupnikom u Europskom palamnetu Tomislavom Sokolom (HDZ, EPP) koji ističe da je optimistična prognoza da će pravila stupiti na snagu 2024. Nadamo se da ćemo završiti rad na prijedlogu i postići dogovor s Vijećem, koje je suzakonodavac, do kraja 2022. Države bi tada imale dvije godine za provedbu zakona, pojašnjava Sokol i dodaje da u pogledu sankcija, valja napomenuti da bi države članice bile bi te koje utvrđuju pravila koja se primjenjuju na gospodarske subjekte koji krše odredbe nacionalnog prava donesenog na temelju Direktive i koje poduzimaju sve potrebne mjere za osiguranje njihove provedbe.

Planira se uvođenje jedinstvenih punjača. Europska komisija procjenjuje da potrošači u prosjeku imaju tri punjača za mobilne telefone, od kojih redovito upotrebljavaju dva. Kako će te to postići?

Put do uvođenja jedinstvenog punjača nije bio lak ni jednostavan, a zakonodavnom prijedlogu prethodili su zahtjevni pregovori. Dugo su proizvođači mobilnih telefona uvjeravali da će problem s gomilanjem punjača riješiti dobrovoljno, različitim neobvezujućim mehanizmima.  Također, više od deset godina tehnološke kompanije uspješno su lobirale protiv uvođenja jedinstvenog punjača za mobitele i drugu elektroničku opremu. Nakon što sam izabran za zastupnika u Europskom parlamentu odmah mi je postalo jasno da takvi dobrovoljni dogovori neće rezultirati uvođenjem jedinstvenog punjača. Stoga sam još 2019. inicirao donošenje Rezolucije Europskog parlamenta koja je i usvojena početkom 2020. Uvođenje jedinstvenog punjača postići će se revizijom Direktive o radijskoj opremi koja predviđa da USB-C postane standardni utor za sve pametne telefone, tablete, kamere, naglavne slušalice, prijenosne zvučnike i ručne konzole za videoigre.

Kada Direktiva stupa na snagu i kada će biti u operativnoj primjeni? Kako će se kažnjavati? Na koji će te način primjerice natjerati Apple za iPhone telefone?

Optimistična je prognoza da će pravila stupiti na snagu 2024. Nadamo se da ćemo završiti rad na prijedlogu i postići dogovor s Vijećem, koje je suzakonodavac, do kraja 2022. Države bi tada imale dvije godine za provedbu zakona. U pogledu sankcija, valja napomenuti da bi države članice bile bi te koje utvrđuju pravila koja se primjenjuju na gospodarske subjekte koji krše odredbe nacionalnog prava donesenog na temelju Direktive i koje poduzimaju sve potrebne mjere za osiguranje njihove provedbe. Takva pravila mogu u težim slučajevima kršenja uključivati kaznenopravne sankcije, a dodatno je definirano da sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće čime će se onda osigurati puna primjena odredaba o jedinstvenom punjaču.

Obzirom da novi prijenosnici također dolaze s različitim punjačima da li se i tu planira slična direktiva?

Europski parlament trenutno je u fazi sastavljanja zakonodavnog Izvješća o jedinstvenom punjaču, odnosno o prijedlogu Direktive o radijskoj opremi kojom se predviđa njegovo uvođenje. U tom zakonodavnom postupku zalažemo se za uključivanje što šireg kruga proizvoda u djelokrug Direktive. Prijedlogom Komisije područje primjene ograničeno je na mobilne telefone, tablete, digitalne kamere, slušalice, prijenosne konzole za videoigre i prijenosne zvučnike. Iako su ti proizvodi od iznimne važnosti, u Parlamentu radimo na tome da se u područje primjene Direktive uključe i  proizvodi kao što su e-čitači, prijenosna računala niske snage, tipkovnice, miševi, pametni satovi i elektroničke igračke. Naravno, moramo voditi računa i o inovacijama i u tom smjeru sada vodimo pregovore.

Na koji način uopće riješiti probleme elektroničkog otpada?

Procijenjeno je da su uređaji za punjenje mobilnih telefona 2018. činili oko 11 000 tona e-otpada. Situacija je bila još gora prije donošenja Memoranduma o razumijevanju jer je na tržištu bilo više od trideset različitih vrsta punjača. U konačnici je to svedeno na tri vrste punjača, a sada smo na putu uvođenja jedinstvenog punjača. Dakle, velik dio posla je uspješno odrađen kad je u pitanju smanjenje količine elektroničkog otpada. Međutim, sad idemo i korak dalje. Procjenjuje se da će se uvođenjem jedinstvenog punjača smanjiti troškovi za potrošače za oko 250 milijuna EUR godišnje, a otpad bi se smanjio za otprilike tisuću tona godišnje što je važno jer je elektronički otpad najbrže rastući oblik otpada u EU-u.