Kako bolje komunicirati

foto:PIXABAY

Komunikacija je vještina koju treba nadograđivati i na kojoj treba konstantno raditi. Posebno je bitna za lidere jer bez nje ne mogu kreirati željenu atmosferu, izvući maksimum iz svojih zaposlenika, sve dok ih navode da se osjećaju dobro sami sa sobom.

Ujedno, uz adekvatnu komunikaciju može se doznati kakve ideje imaju zaposlenici, kakve želje i gdje se vide u bližoj ili daljoj budućnosti. Nije to sve, komunikacijom se dolazi do spoznaje muče li kakvi problemi zaposlene te kako ih se može riješiti. Ako može.

Postoji nekoliko jednostavnih “trikova”, koji su temelj zdrave komunikacije, pokretač onoga što može uslijediti nakon. Kroz pridržavanje tih “trikova”, može se izgraditi nešto više, nešto što izdvaja vas kao lidera u odnosu na druge. One kojima komunikacija ipak ne predstavlja nešto pretjerano bitno u svakodnevici. Pa krenimo redom…

1. Iskažite interes za osobu s kojom razgovarate

Ugasite ili uklonite mobitel, ne razgovarajte s drugima, ne dopustite da vas se nepotrebno ometa i usmjerite su pažnju prema osobi s kojom komunicirate. Već taj sitni detalj će sugovorniku ostaviti dojam da je bitan, da ga se cijeni i sluša te će imati povjerenje za otvoriti se više no što bi možda u nekoj drugoj situaciji.

2. Postavljajte pitanja koja će sugovornika poticati da priča o sebi

Ne morate se previše “ubacivati” u razgovoru, postavite s vremena na vrijeme određeno pitanje, koje će poticati daljnju komunikaciju, ali je neće usmjeravati na način koji bi odao dojam da tako baš vi želite. Ne, sugovornik će osjetiti kroz ta pitanja sigurnost sam se otvoriti na razne načine. Primjerice, dovoljno je samo istaknuti da vam je nešto zanimljivo i da vam sugovornik kaže više o tome. Ili možete pitati kako se sugovornik osjećao po pitanju onoga što priča…

3. Pokažite osobi s kojom komunicirate da je sposobna učiniti više no što vjeruje da može

Za ovako nešto potrebno je jako dobro slušati i prepoznati kod osobe s kojom komunicirate što može ili ne može. Zatim, kad to prepoznate, ističite te vrijednosti, tako da ih i sugovornik postane svjestan. Nakon toga sve je na toj osobi, koja će prihvatiti svoje vrline te im se okrenuti ili će se nastaviti uvjeravati da je nešto neizvedivo…