Kako motivirati radnike za stjecanje kompetencija traženih na tržištu rada?

U organizaciji Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala te Foruma za cjeloživotno i profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere u Hotelu „Lug“ u baranjskom mjestu Lug je održana Regionalna konferencija „Kako motivirati radnike za stjecanje kompetencija traženih na tržištu rada“. Kako je istaknula predsjednica Nacionalnog vijeća prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, cilj skupa je bio povećati vidljivost Vijeća kako bi utjecali na strategije i poboljšali uvjete na tržištu rada.

Nazočne je pozdravila i Irena Bačelić, predsjednica Foruma za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere i članica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, te Petar Lagator, zamjenik župana Osječko-baranjske županije koja je prihvatila domaćinstvo skupa.

Zamjenik župana je naglasio kako su demografska pitanja posebno izražena na području istočne Hrvatske te da Osječko-baranjska županija poduzima niz mjera i aktivnosti na ublažavanju postojećeg stanja, razvoju gospodarstva te osobito otvaranju radnih mjesta, što je temeljno pitanje. Irena Bačelić je istaknula da kreiranje politika nije moguće provesti bez osluškivanja terena, a Ministarstvo rada treba biti medijator između rada i sustava obrazovanja.

Uvodna predavanja odnosila su se na pouzdano vrednovanje ishoda učenja kao najvažnijeg zaštitnog mehanizama Hrvatskoga kvalifikacijskoga okvira te obrazovnom partnerstvu zaposlenika i poslodavaca u 21. stoljeću. Potom je održana panel rasprava u kojoj su se sudionici osvrnuli na učinak mjera poticanja zapošljavanja te na iskustva polaznika i pružatelja obrazovnih programa osposobljavanja kao i poslodavaca. Raspravljalo se o kriterijima vrednovanja kvalitete obrazovnih programa koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje, ali i sustavima osiguravanja kvalitete programa obrazovnih institucija općenito. U okviru rasprave razmotrena je uloga Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u procesu pripreme i prilagodbe pojedinaca za tržište rada.