Kapitalni projekti dio proračuna Općine Bilje

foto: MB Press

Proračun Općine Bilje za iduću godinu iznosit će između 30 i 35 milijuna kuna s projektima rekao nam je načelnik Željko Cickaj. Proračun je osmišljen, a uključuje kapitalne projekte i redovno održavanje te socijalne potrebe. Načelnik se osvrnuo i na aktualne projekte.

,,Govorimo o proračunu da bude sadržajan, ali i ne prenapuhan, da bude razvojan i uključuje infrastrukturne projekte koji trebaju ovoj zajednici”, započeo je Cickaj.

,,Poljoprivreda, učenici, studenti, umirovljenici i djeca kao i inače, niti jedno stečeno pravo nismo smanjili idemo kontinuirano u povećanje u što nas sili vrijeme u kojemu živimo i inflacija. Bilo bi dobro da se izvorni proračun poveća kao i troškovi, ali trudimo se izbalansirati sve potrebe”, rekao je načelnik.

Odustalo se od rekonstrukcije Doma kulture zbog izuzetno visoke vrijednosti što zahtjeva kreditno zaduženje. Tako će se ipak ići u uređenje koje je djelomično gotovo. Za nagodinu je odvojeno milijun kuna za energetsku obnovu Društvenog doma. U sklopu toga je panirano je i uređenje Trga bana Jelačića, ali se projekti moraju odvojiti zbog financiranja. Do sada je na donjem katu napravljen boravak za umirovljenike, novi prostor za kulturno-umjetničko društvu i knjižnicu, te je tako oslobođen kat kako bi se preselili uredi Općine.

,,Svi projekti su išli planiranom dinamikom, priljev sredstava utječe na realizaciju, rezimirajući cijelu godinu možemo biti dosta zadovoljni onime što smo učinili. Da smo imali mogućnosti prijave na dodatne natječaje to bi učinili, ali nije ih bilo”, rekao je načelnik Cickaj.

Pri kraju se i projekt sportske dvorane u Bilju za što će se čekati natječaj kako bi se izfinanciralo. Ako taj projekt prođe radi se o ulaganju od 25 milijuna kuna.

Još jedan od većih projekata je dogradnja jaslica u vrijednosti 5,5 milijuna kuna u što će se ići iduće godine jer ove nije bilo dostatnog sufinanciranja.

Slijedi rekonstrukcija nogostupa u Ulici Šandora Petefija, energetska obnova Društvenog doma u Kopačevu, rekonstrukcija i dogradnja vodovoda u Lugu, rekonstrukcija Dubrovačke ulice, parking kod groblja, uređenje Doma kulture u Kozjaku, vodovod za Zlatnu Gredu te kanalizacija za rubne dijelove Bilja, Vardarca i Luga. Nastavlja se projekt Zaželi.

Mnogi projekti već su započeli, mnogi počinju na proljeće, a za neke se traže sredstva.
Tijekom ove godine asfaltirana je Ulica Matije Gubca, postavljeni solarni paneli na domove kulture u Vardarcu i Bilju, led rasvjeta u Vardarcu i Lugu, uređen unutarnji dio prostorija DVD Kopačevo.