Koliko odvoza smeća mjesečno želite, toliko će te i platiti, uz kućno kompostiranje popust

Uz uplatnice za uslugu gospodarenja otpadom za mjesec srpanj, korisnici Baranjske čistoće će u omotnicama pronaći i Izjavu o korištenju javne usluge prikupljanja nerazvrstanog otpada. Izjava, koja će na adrese korisnika biti dostavljena u dva primjerka, predstavlja obrazac kojim se korisnik usluge i davatelj usluge usuglašavaju o važnim sastojcima međusobnog ugovora.

Od početka kolovoza donesen je novi cjenik za komunalne usluge na području Baranje, a on je usklađen s novim zakonom te se formira paušal od strane jedinica lokalne samouprave, a drugi dio cijene kroz cjenik Baranjske čistoće.

Paralelno s novim cjenikom uvedena je i nova posuda za odvoz biootpada. Tako se sada na području Baranje posebno prikuplja staklo, papir, metal, plastika, biootpad te miješani komunalni otpad. Cilj posebnog prikupljanja biootpada je smanjenje količine miješanog komunalnog otpada kojega je najviše i koji pravi najviše problema u zbrinjavanju.

Tako u izjava koje građani dobivaju na svoje adrese mogu napisati koliko puta žele da se odvozi njihov miješani komunalni otpad. Ta informacija dobro će doći Baranjskoj čistoći za organizaciju rada iako će njihova vozila obilaziti kućne pragove i dalje svakoga tjedna.

Ukoliko se građani odluče za dva odvoza mjesečno račun će iznositi 58 kuna mjesečno, ona kućanstva koja žele odvoz svaki tjedan će plaćati 72 kune.

Pretpostavka je ukoliko se u kućanstvima pravilno razvrstava otpad u pet kanti da će upravo ta šesta za miješani komunalni otpad biti sve praznija.

Također, građani se mogu izjasniti žele li kompostirati u vlastitom kućanstvu. Ukoliko se za to odlučite i dokažete nema potrebe za kantom za biorazgradivi otpad te će upravo zbog toga građanima biti cijena niža za pet kuna.

Važno je napomenuti kako će se biootpad odvoziti svakoga tjedna besplatno, obzirom da se radi o otpadu ponajviše iz kuhinje koji može biti neugodan tijekom ljetnim mjeseci.

Direktor Damir Paulić objasnio je kako je cilja smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada kojega je sve više, a iz proračuna jedinica lokalne samouprave plaćaju se kazne upravo za to.

Korisnik usluge dužan je davatelju usluge vratiti jedan potpisani primjerak Izjave u roku od 15 dana od dana zaprimanja. U slučaju kad se korisnik usluge ne očituje u Izjavi ili ne dostavi istu u roku, davatelj usluge će pri obračunavanju cijene usluge gospodarenja otpadom primijeniti opciju od četiri mjesečna odvoza.

Izjave je moguće dostaviti pismenim putem na adresu Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, putem elektroničke pošte na e-mail obrasci@baranjskacistoca.hr ili osobno u sjedište Baranjske čistoće.