Komisija predlaže nova pravila za poboljšanje dobrobiti životinja

foto: PIXABAY

Novim pravilima o dobrobiti i sljedivosti pasa i mačaka prvi će se put uspostaviti jedinstveni standardi EU-a za uzgoj, smještaj i postupanje sa psima i mačkama u objektima za uzgoj, trgovinama kućnim ljubimcima i skloništima.

Kako je najavljeno u našoj strategiji „od polja do stola”, programu europskog zelenog plana za održivu poljoprivredu i proizvodnju hrane, Komisija je danas predložila najveću reformu pravila EU-a o dobrobiti životinja tijekom prijevoza u posljednjih 20 godina. Komisija prvi put u povijesti predlaže i nova pravila EU-a o dobrobiti i sljedivosti pasa i mačaka koji se uzgajaju, drže i kojima se trguje kao kućnim ljubimcima u gospodarske svrhe.

Paket uključuje reformu postojećih pravila EU-a o prijevozu životinja, čime će se poboljšati dobrobit 1,6 milijardi životinja koje se svake godine prevoze u Uniju i iz nje. Nova pravila odražavaju najnovije znanstvene dokaze i spoznaje te tehnološki razvoj.

Novim pravilima o dobrobiti i sljedivosti pasa i mačaka prvi će se put uspostaviti jedinstveni standardi EU-a za uzgoj, smještaj i postupanje sa psima i mačkama u objektima za uzgoj, trgovinama kućnim ljubimcima i skloništima. Sljedivost pasa i mačaka poboljšat će se i zahvaljujući obveznoj identifikaciji i registraciji u nacionalnim bazama podataka kako bi se suzbila nezakonita trgovina i omogućila bolja kontrola uvjeta dobrobiti životinja u tim objektima.

Naposljetku, Komisija predlaže daljnje korake u vezi s europskom građanskom inicijativom „Za Europu bez krzna”, kojom se poziva na zabranu uzgoja krznaša na razini EU-a i prodaje proizvoda koji sadržavaju takvo krzno na jedinstvenom tržištu. Komisija pozdravlja tu inicijativu i prepoznaje da je europskim građanima izuzetno stalo do dobrobiti životinja.

Bolja pravila o prijevozu životinja

Postojeća pravila EU-a o prijevozu životinja stara su 20 godina i više nisu u skladu s trenutačnim okolnostima, najnovijim znanstvenim spoznajama i savjetima, ciljevima održivosti i legitimnim bojaznima naših građana kad je riječ o dobrobiti životinja. Današnji je prijedlog stoga usmjeren na četiri ključna područja za osiguravanje dobrobiti životinja tijekom prijevoza:

  • skratit će se trajanje putovanja, a životinje se tijekom dugih putovanja moraju iskrcati radi odmora, hranjenja i pojenja. Posebna pravila primjenjivat će se na životinje za klanje i ranjive životinje, kao što su telad koja nije odbijena od sise i gravidne životinje;
  • povećat će se sredstva za osiguravanje minimalnog prostora za različite životinje i prilagoditi svakoj vrsti;
  • prijevoz na ekstremnim temperaturama podlijegat će strogim uvjetima, uključujući ograničavanje prijevoza isključivo na noćno razdoblje ako temperature prelaze 30 stupnjeva. Osim toga, na temperaturama ispod 0 °C cestovna vozila moraju biti pokrivena, a cirkulacija zraka u odjeljku za životinje mora se kontrolirati kako bi se životinje zaštitilo od hladnoće tijekom putovanja. Ako su temperature niže od –5 °C, uz prethodno navedene mjere trajanje putovanja ne smije premašiti devet sati;
  • postrožit će se pravila za izvoz živih životinja iz Unije, uključujući bolje kontrole u trećim zemljama kako bi se zadovoljili istovjetni standardi kao oni u Uniji;
  • maksimalno ćemo iskoristiti digitalne alate za olakšavanje provedbe pravila o prijevozu (npr. pozicioniranje vozila u stvarnom vremenu; središnja baza podataka).

Poboljšanje dobrobiti pasa i mačaka

Oko 44 % kućanstava u Uniji posjeduje barem jednog kućnog ljubimca. Trgovina psima i mačkama posljednjih je godina znatno porasla i dosegla godišnju vrijednost od 1,3 milijarde eura. Međutim, standardi dobrobiti životinja za profesionalne uzgajivače i osobe koje drže i prodaju pse i mačke uvelike se razlikuju među državama članicama. Postoje i brojni dokazi o neodgovarajućim praksama i zlostavljanju.

Osim toga, naglo je porasla nezakonita trgovina psima i mačkama, čemu je doprinijelo rastuće internetsko tržište, na kojem se trenutačno odvija 60 % ukupne prodaje pasa i mačaka u Uniji. U danas objavljenom novom izvješću osuđuju se razmjeri nezakonite trgovine psima i mačkama, kao i postojeći nedostaci koji tu trgovinu omogućuju.

Današnji prijedlog ne donosi nove propise za građane i vlasnike kućnih ljubimaca. Njime se uspostavljaju jedinstvena pravila EU-a o dobrobiti pasa i mačaka koji se uzgajaju ili drže u objektima za uzgoj, trgovinama kućnim ljubimcima i skloništima:

  • prvi put u povijesti primjenjivat će se minimalni standardi za uzgoj, smještaj, skrb i liječenje tih životinja u cijeloj Uniji.
  • strogi zahtjevi sljedivosti u kombinaciji s automatiziranim provjerama internetske prodaje pomoći će nadležnim tijelima da nadziru uzgoj i trgovinu psima i mačkama, a kupcima da provjere ispravnost identifikacije i registracije njihovih ljubimaca.
  • države članice morat će ponuditi osposobljavanje za osobe koje rukuju životinjama, a svaka osoba koja kupi psa ili mačku bit će obaviještena o važnosti odgovornog vlasništva.
  • uvoz pasa i mačaka morat će ispunjavati jednakovrijedne standarde dobrobiti.
  •  

Odgovor na europsku građansku inicijativu „Za Europu bez krzna”

Komisija je danas odgovorila i na europsku građansku inicijativu. U inicijativi „Za Europu bez krzna” Komisiju se poziva da poduzme mjere kako bi se zabranilo: i. držanje i usmrćivanje životinja isključivo u svrhu proizvodnje krzna i ii. stavljanje krzna iz uzgoja i proizvoda koji sadržavaju takvo krzno na tržište EU-a. Inicijativom se skreće pozornost i na važna pitanja u pogledu zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša, koja će Komisija ocijeniti u skladu s pristupom „Jedno zdravlje”, u kojem se kao temeljno načelo priznaje da je zdravlje ljudi neraskidivo povezano sa zdravljem životinja i okoliša.

Komisija je od EFSA-e zatražila da dostavi znanstveno mišljenje o dobrobiti životinja koje se uzgajaju za proizvodnju krzna. Komisija će se nadovezati na te znanstvene informacije i procjenu gospodarskih i socijalnih učinaka te potom izvijestiti o najprikladnijim mjerama.

Sljedeći koraci

Navedena dva zakonodavna prijedloga podnijet će se Europskom parlamentu i Vijeću. Kad je riječ o europskoj građanskoj inicijativi, EFSA će svoju znanstvenu procjenu započeti na temelju zahtjeva Komisije i dati svoje znanstveno mišljenje u ožujku 2025.

Komisija će nastaviti i s pripremnim radom na drugim prijedlozima povezanima s dobrobiti životinja, kako je najavljeno u strategiji „od polja do stola”.