Kompostiranje – iskorištavanje otpada u svrhu plodnijeg vrta

foto: pixabay

Kompostiranje je najstarija metoda recikliranja i zbrinjavanja otpada. Kompost je konačan produkt procesa kompostiranja odnosno razgradnje organskih tvari.

Prema nekim istraživanjima organski otpad čini preko 30% ukupnog otpada u kućanstvu. Izdvajanjem organskog otpada štedimo deponijski prostor i ne onečišćujemo bespotrebno svoj okoliš. Neadekvatnim zbrinjavanjem organskog otpada dolazi do neugodnih mirisa, a paljenjem stvara se dvostruka šteta, uzaludno se troši kisik i onemogućuje povratak hranjivih tvari u tlo.

Kompostiranjem iz organskog otpada nastaju vrijedne organske tvari koje poboljšavaju strukturu tla, pomažu zadržavanju vlage, tlo čine prozračnijim, povećavaju mikrobiološku aktivnost tla, obogaćuju ga hranjivim sastojcima te povećavaju otpornost biljaka na nametnike i bolesti.

Stoga je kompostiranje pametan potez za bolji rezultat u vlastitim vrtovima. Mnoštvo kućanstva za obogaćivanje tla i bolji rast biljaka koje sade poseže za umjetnim preparatima dok onaj najkvalitetniji mogu napraviti sami u svom domu.

Organski otpad pogodan za kompostiranje je pokošena trava, lišće, uvelo cvijeće, korov, usitnjeno granje, sirovi ostatci povrća, kora krumpira, talog kave, ostaci čaja, ljuske jaja i slično.

Lišće oraha, bolesne biljke, otpaci kuhanih jela, meso, kosti i slično ne treba kompostirati jer privlače nametnike poput štakora, ali i sporo se i teško razgrađuju.

Kako bi se napravio kompost potrebno je prvo usitniti organski otpad, pomiješati ga, pripremiti i zaštiti hrpu od prejakog sunca, jednom mjesečno preokrenuti i promiješati kako bi ulazio potreban zrak, provjeravati vlažnost kako bi masa bila idealna za korištenje odnosno kada ga se uzme u šaku i stisne kompost mora biti zbijen.

Nakon 9 mjeseci do godine dana, kada kompost postane tamne boje može se umiješati u zemlju vrta ili kućnog bilja.

Pravilno napravljena kompostana ne bi trebala imati neugodne mirise, a razlog može biti manjak kisika ili višak dušika. Ako se ipak pojave neugodni mirisi hrpu treba promiješati i dodati suhe materijale popu suhog lišća ili grančica.

Kukci su jedan od razloga koji odbijaju ljude na izradu vlastitog komposta, ali oni imaj važnu ulogu u kompostiranju. Ako ih se ipak želi smanjiti potrebno je izbjegavati mesne otpatke u kompostani i druge, dobre, otpatke koje privlače kukce prekriti s tankim slojem zemlje ili lišća.