Korak bliže ulaganju u širokopojasni Internet

Provedena je prva i započela je druga faza provedbe javnog Poziva „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN) / pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“, koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.2020.

U prvoj fazi provedbe Poziva, Osječko-baranjska županija, kao nositelj projekta (NP), dostavila je Iskaz interesa te Plan razvoja širokopojasne infrastrukture /PRŠI/ za područje općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka, označen kao Područje Osijek C, koje je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobrilo i javno objavilo na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova.

Javno je objavljen i PRŠI za područje Grada Valpova, označen kao Područje Osijek B, koji obuhvaća i područja Grada Belišća i općina Bizovac i Petrijevci, čiju je izradu također financirala Osječko-baranjska županija.

U drugoj fazi (Javni poziv – dostava prijava), potencijalni investitori prijavom svoga poslovnoga prijedloga sudjeluju u postupku pred-odabira, kako bi u završnoj fazi mogli dostaviti konačne projektne prijedloge. Provedba PRŠI-ja na području Osječko-baranjske županije, predviđa investicijski model A, prema kojemu će projektiranje, izgradnja i upravljanje mrežom biti obveza privatnog operatora, uz aktivnu podršku dionika lokalne i regionalne samouprave. Visina ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu za Područja A i B procjenjuje se na 226,9 milijuna kuna. Rok za objavu Liste prihvatljivih investitora je 22. studenoga 2019. godine.

Uspješnom provedbom prvog koraka, stvorene su pretpostavke za nastavak procesa odabira potencijalnog investitora za ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu vrlo velikih brzina, budući da prijavitelji u drugoj fazi mogu podnijeti prijave samo za one PRŠI-je koji su javno objavljeni, a na temelju provedenog Javnog poziva – iskaz interesa.