Kreće isplata jednokratnog dodatka umirovljenicima

foto: Pixabay/Ilustracija

U petak 22. ožujka 2024. počinje isplata jednokratnog novčanog primanja (JNP) radi ublažavanja posljedica rasta troškova života korisnicima mirovine s tzv. inozemnim elementom, kao i korisnicima s prebivalištem u RH kojima se isplaćuje mirovina samo iz inozemstva.

U skladu s Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života Vlade RH od 21. prosinca 2023., u ovoj isplati JNP bit će isplaćeno korisnicima kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva (mirovina iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti) ili imaju navršenih razdoblja osiguranja u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, kao i korisnicima s prebivalištem u RH kojima se isplaćuje mirovina samo iz inozemstva.

Navedeni korisnici bili su obvezni do 29. veljače 2024. HZMO-u dostaviti dokaz o neto iznosu mirovine za prosinac 2023. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu.

JNP će u ovoj isplati dobiti 23 361 korisnika mirovine, za što je osigurano ukupno 2.109.230,00 eura iz Državnog proračuna.

  • Za 3 930 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 300 eura isplatit će se 160 eura jednokratno, i za to je osigurano 636.800,00 eura
  • za 4 508 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 300,01 do 435 eura isplatit će se 120 eura jednokratno, i za to je osigurano 540.960,00 eura
  • za 4 996 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 435,01 do 570 eura isplatit će se 80 eura jednokratno, i za to je osigurano 399.680,00 eura
  • za 3 794 korisnika s mirovinom od 570,01 do 700 eura jednokratno će se isplatiti 60 eura, i za to je osigurano 227.640,00 eura
  • za 6 083 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 700,01 do 840 eura isplatit će se 50 eura jednokratno, i za to je osigurano 304.150,00 eura.

Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovina do sada je isplaćeno u ukupnom iznosu od 457.078.333,00 eura