Kroz projekt ”Hrvatska prirodno tvoja” zasađena stabla u Belom Manastiru

I jedini baranjski grad Beli Manstir nalazi se na popisu područja s novo posađenim stablima u sklopu Projekta poticanja razvoja održivog razvoja turizma Hrvatska prirodno tvoja – Croatia naturally yours (sadnja stabala) koji je realizirala Hrvatska turistička zajednica u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta. U organizaciji TZ Baranje, naime, na pet gradskih lokacija posađeno je 10 sadnica vrste Acer Platanoides (Javor mliječ).

Sadnice javora posađene su u Parku grada Mohacsa, Parku sv. Martina, te na dječjim igralištima u Beljskom naselju, u ulici Alojzija Stepinca i prigradskom naselju Šumarina. Lokacije sadnje je izabrao Grad Beli Manastir, a nabavku je financirala TZ Baranje sredstvima projekta ”Hrvatska prirodno tvoja” kroz natječaj Hrvatske turističke zajednice. Stabla nose  oznaku projekta ”Hrvatska prirodno tvoja – Croatia naturally yours”. Lokacije posađenih sadnica unesene su u aplikaciju za praćenje sadnje Europske agencije za okoliš (European Environment Agency) pod nazivom Map My Tree.

Što se vrste sadnica tiče, naputak je dala struka iz Šumarskog fakulteta a pri odabiru vrsta vodilo se računa o autohtonim vrstama i podneblju. O sadnicama se počelo pričati još prije dvije godine a realizacija je počela lani. Cijela priča je, u stvari, bazirana na planu Europske unije o klimatskoj neutralnosti do 2050. godine, a projekt HTZ-a skroman je doprinos spomenutom EU planu. 

Razvijena ekološka svijest svakog pojedinca važna je za budućnost hrvatskog turizma.