LOKALNI IZBORI: Kandidati za gradonačelnika, zamjenike i liste za Gradsko vijeće Belog Manastira

Na lokalnim izborima, 16. svibnja, građani će birati župane, Županijske skupštine, gradonačelnike, gradska vijeća te načelnike i općinska vijeća. Donosimo liste izbora za Grad Beli Manastir i liste stranaka i koalicija za Gradsko vijeće. Prema broju glasova s liste sastavljat će se vijeće prema mjestima. Svaka lista predlaže 15 osoba na listi, koliko će ukupno biti članova vijeća. 

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Belog Manastira:

 1. Kandidat: MARKO BOGATIĆ
  Kandidat za zamjenika: ALEKSANDAR MOMČILOVIĆ
  Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP
 2. Kandidat: TOMISLAV ROB
  Kandidat za zamjenika: GORAN HES
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
  Hrvatska stranka umirovljenika – HSU

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor zamjenika gradonačelnika Grada Belog Manastira iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine:

 1. Kandidat: NENAD MENIČANIN
  Kandidat grupe birača
 2. Kandidatkinja: SVETLANA ŽARKOVIĆ
  Samostalna demokratska srpska stranka – SDSS

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova gradskog vijeća Grada Belog Manastira:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Nositelj kandidacijske liste: TOMISLAV ROB

Kandidatkinje/kandidati:

1. Tomislav Rob; 2. Igor Pavelić; 3. Damir Paulić; 4. Mia Šipek; 5. Zoran Lovrenčić; 6. Siniša Jukopila; 7. Ivan Šutalo; 8. Ivana Kišćinal; 9. Boris Smijulj; 10. Nives Peran; 11. Branka Burić; 12. Anka Gregoran; 13. Dragana Roškar; 14. Vjekoslav Perišin; 15. Ivan Vlahović.

HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

Nositelj kandidacijske liste: MARIO JURKIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Mario Jurkić; 2. Ana Kovač; 3. Marija Kovač; 4. Darko Malović; 5. Ana Jurkić; 6. Franjo Kovač; 7. Dražen Vinković; 8. Marko Šoštarić; 9. Slađana Arc; 10. Nikola Arc; 11. Krunoslava Knežević; 12. Branka Šperjak; 13. Josip Zagrajski; 14. Rada Zekić; 15. Davor Krušelj.

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS

Nositeljica kandidacijske liste: SVETLANA ŽARKOVIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Svetlana Žarković; 2. Dejan Jeličić; 3. Bogdan Tišma; 4. Saša Brnjevarac; 5. Branimir Bošnjak; 6. Ljubica Buha; 7. Stevan Ristić; 8. Jadranka Radošević; 9. Svetlana Pešić; 10. Ljubica Stanković; 11. Dušan Šućura; 12. Bojana Kurlagić; 13. Stanoje Dadić; 14. Vera Šapić; 15. Nikola Živković.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Nositelj kandidacijske liste: MARKO BOGATIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Marko Bogatić; 2. Aleksandar Momčilović; 3. Šandor Juhas; 4. Aleksandra Dvornić; 5. Andrej Jurić; 6. Branko Migles; 7. Kristijan Melmajer; 8. Davinija Kusik; 9. Jelena Opačić-Matijević; 10. Sonja Kučera; 11. Dino Puač; 12. Augusta Doboš; 13. Stevica Turčin; 14. Mario Kovač; 15. Nevenka Redžep.