LOKALNI IZBORI: Kandidati za načelnika, zamjenike i liste za Općinsko vijeće Općine Bilje

Na lokalnim izborima, 16. svibnja, građani će birati župane, Županijske skupštine, gradonačelnike, gradska vijeća te načelnike i općinska vijeća. Donosimo liste izbora za Općinu Bilje i liste stranaka i koalicija za Općinsko vijeće. Prema broju glasova s liste sastavljat će se vijeće prema mjestima. Svaka lista predlaže 13 osoba na listi, koliko će ukupno biti članova vijeća.

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Bilje:

  1. Kandidat: ŽELJKO CICKAJ
    Kandidat grupe birača
  2. Kandidat: ERIK MUNK
    Kandidat grupe birača

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor zamjenika općinskog načelnika Općine Bilje iz reda pripadnika mađarske nacionalne manjine:

  1. Kandidat: GABOR VARGA
    Kandidat grupe birača

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova općinskog vijeća Općine Bilje:

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: ŽELJKO CICKAJ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Željko Cickaj; 2. Ivan Plaščak; 3. Zdenko Jumić; 4. Tivodor Tot; 5. Anita Aleksander; 6. Igor Ružička; 7. Antonija Bošnjaković; 8. Zvonimir Nađ; 9. Gordana Kuna Zoro; 10. Edit Salai; 11. Tatjana Varga; 12. Mia Tkalčević Razer; 13. Robert Dora.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj kandidacijske liste: BRANIMIR BALAŽIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Branimir Balažić; 2. Samira Hranić; 3. Renata Forjan; 4. Dean Šrempf; 5. David Hlevnjak; 6. Dario Majić; 7. Matej Perkušić; 8. Doris Hlevnjak; 9. Božidar Sladić; 10. Karmela Marinković; 11. Alen Štefančić; 12. Đenđika Seke; 13. Mirna Škarić.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: ERIK MUNK

Kandidatkinje/kandidati:

1. Erik Munk; 2. Matija Balog; 3. Tunde Micheli; 4. Žolt Faraho; 5. Krešimir Šolić; 6. Viktoria Kelemen; 7. Dino Sladić; 8. Atila Kerekeš; 9. Tomislav Velki; 10. Monika Fačko; 11. Vanesa Gaža; 12. Klaudia Baronji Kell; 13. Barica Bise.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj kandidacijske liste: KREŠIMIR PAUKOVIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Krešimir Pauković; 2. Mirjana Drenjančević; 3. Nikola Bogdanović; 4. Milan Marciuš; 5. Željko Prekodravac; 6. Maria Elena Di Ciommo; 7. Margita Kiš; 8. Zlata Bogdanović; 9. Ivica Kiš; 10. Milan Podunavac; 11. Željko Kiš; 12. Olga Sitničić; 13. Marija Gazibara.