LOKALNI IZBORI: Kandidati za načelnika, zamjenike i liste za Općinsko vijeće Općine Čeminac

Na lokalnim izborima, 16. svibnja, građani će birati župane, Županijske skupštine, gradonačelnike, gradska vijeća te načelnike i općinska vijeća. Donosimo liste izbora za Općinu Čeminac i liste stranaka i koalicija za Općinsko vijeće. Prema broju glasova s liste sastavljat će se vijeće prema mjestima. Svaka lista predlaže 13 osoba na listi, koliko će ukupno biti članova vijeća.

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Čeminac:

OPĆINE ČEMINAC

  1. Kandidat: ZORAN DUŠIĆ
    Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
  2. Kandidat: ZLATKO PINJUH
    Hrvatska narodna lista – HNL
  3. Kandidat: DANIJEL REŠETAR
    Kandidat grupe birača

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova općinskog vijeća Općine Čeminac:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj kandidacijske liste: ZORAN DUŠIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Zoran Dušić; 2. Igor Gorup; 3. Josip Tkalčević; 4. Verica Alerić; 5. Vlado Jumić; 6. Petar Kovačić; 7. Zdravko Pavlinić; 8. Ivica Martinić; 9. Sandra Gašpert; 10. Marijana Tkalec; 11. Sanda Špoljarec; 12. Ivana Sušac; 13. Želimir Zadravec.

HRVATSKA NARODNA LISTA – HNL

Nositelj kandidacijske liste: ZLATKO PINJUH

Kandidatkinje/kandidati:

1. Zlatko Pinjuh; 2. Ivana Viljevac; 3. Mario Kralj; 4. Anita Cvitkušić; 5. Ilija Domazet; 6. Martina Đurkin; 7. Zdenko Kucelj; 8. Jozo Grizelj; 9. Jadranka Ćurčić; 10. Boško Maravić; 11. Zorica Bat; 12. Tomislav Bartolić; 13. Goran Đurđević.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: DANIJEL REŠETAR

Kandidatkinje/kandidati:

1. Danijel Rešetar; 2. Matko Perković; 3. Svetlana Pranjić; 4. Boris Novak; 5. Everyn Zagorec Mrđa; 6. Josip Špoljarec; 7. Jasmina Svečnjak; 8. Aleksandra Topolovec; 9. Ankica Glavač; 10. Krešimir Kolarić; 11. Rajko Vidić; 12. Stjepan Kedmenec; 13. Ksenija Miličević.