LOKALNI IZBORI: Kandidati za načelnika, zamjenike i liste za Općinsko vijeće Općine Draž

Na lokalnim izborima, 16. svibnja, građani će birati župane, Županijske skupštine, gradonačelnike, gradska vijeća te načelnike i općinska vijeća. Donosimo liste izbora za Općinu Draž i liste stranaka i koalicija za Općinsko vijeće. Prema broju glasova s liste sastavljat će se vijeće prema mjestima. Svaka lista predlaže 13 osoba na listi, koliko će ukupno biti članova vijeća.

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Draž:

  1. Kandidatkinja: BARBARA KNEŽEVIĆ
    Kandidatkinja grupe birača
  2. Kandidat: STIPAN ŠAŠLIN
    Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor zamjenika općinskog načelnika Općine Draž iz reda pripadnika mađarske nacionalne manjine:

  1. Kandidat: ŠANDOR ŠIPOŠ
    Kandidat grupe birača

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova općinskog vijeća Općine Draž:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Nositeljica kandidacijske liste: EVA BALATINAC

Kandidatkinje/kandidati:

1. Eva Balatinac; 2. Saša Ivičin; 3. Marko Bubalović; 4. Brigita Molnar; 5. Anamarija Bačvanin; 6. Ivan Vinojčić; 7. Adam Veseli; 8. Krunoslav Đurin; 9. Alen Kapoši; 10. Josip Gorjanac; 11. Mikloš Radičev; 12. Jasmina Balatinac; 13. Ana Lazić.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositeljica kandidacijske liste: BARBARA KNEŽEVIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Barbara Knežević; 2. Stjepan Martinov; 3. Pavle Škulac; 4. Danijel Bošnjak; 5. Magdalena Mihajlović; 6. Dalibor Cvetković; 7. Brigita Deže; 8. Jurica Drlje; 9. Katarina Demhart; 10. Elvira Soldo; 11. Zdenka Abramović; 12. Stjepan Golubov; 13. Antonio Pastović.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: ŠANDOR ŠIPOŠ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Šandor Šipoš; 2. Tibor Virag; 3. Marija Čapo; 4. Silvija Novak; 5. Iboljka Farkaš; 6. Tibor Polgar; 7. Đuro Lenđel; 8. Ibolja Tardik; 9. Gizela Kalinka; 10. Kristina Šipoš; 11. Matija Gebl; 12. Sandra Labrović; 13. Stjepan Živić.