Mobilno reciklažno dvorište u općini Bilje

Mobilno reciklažno dvorište Baranjske čistoće će se od sutra, 07. srpnja, nalaziti na području općine Bilje. Radno vrijeme je od 08:00 do 13:00 sati.

07.07.2022. – Lug

08.07.2022. – Vardarac

11.07.2022. – Kopačevo

12.07.2022. – Bilje