Mobilno reciklažno dvorište u općini Jagodnjak od 21. ožujka

Mobilno reciklažno dvorište Baranjske čistoće će se od sutra, 21. ožujka, nalaziti na području općine Jagodnjak. Radno vrijeme je od 08:00 do 13:00 sati.

21.03. –Bolman

22.03. – Novi Bolman

23.03. – Jagodnjak